Protokoli za upotrebu Dr Myko San proizvoda

Vrijeme čitanja: 3 minute

Mikoterapija – upotreba ljekovitih gljiva za zdravlje

Mikoterapija je tehnički i znanstveni termin za upotrebu gljiva i tvari iz gljiva za prirodno održavanje zdravlja organizma kao cjeline, te za sprečavanje i tretman zdravstvenih problema ljudi i životinja. Pri tome je prvenstveno usmjerena na stimulaciju, modulaciju, potporu i aktivaciju obrambenog sistema organizma (imunog sustava).

Suvremena mikoterapija je čvrsto znanstveno utemeljen spoj moderne biologije i biotehnologije gljiva i moderne medicine. Zbog svoje učinkovitosti i neškodljivosti ubrzano se razvija i sve više primjenjuje širom svijeta, te se sve više kombinira i dopunjava sa sredstvima i metodama sadašnje standardne medicinske prakse.

Dokazi za djelotvornost mikoterapije

Opravdanost razvoja i primjene mikoterapije potvrđuju sljedeće činjenice:

 • Već više od 70 godina se širom svijeta kroz različita područja znanosti o životu provide egzaktna znanstvena istraživanja ljekovitih svojstava različitih jestivih i drugih vrsta gljiva. Do 2024. godine objavljeno je preko 200,000 znanstvenih radova, uključujući i više od 1000 istraživanja na ljudima (humane studije). Istraživanja se i dalje šire i intenziviraju.
 • Dosad je znanstveno verificirano da najmanje 825 vrsta ljekovitih gljiva ima pozitivno fiziološko djelovanje na organizam ljudi i životinja. Stalno se, međutim, otkrivaju nove vrste ljekovitih gljiva, pronalaze aktivne tvari u njima i utvrđuju njihovi potencijalni ljekoviti učinci.
 • U istraživanjima na ovom području sudjeluje sve više istraživača iz različitih grana znanosti o životu i medicine. Ta se istraživanja provode u suvremenim “pogonima” znanstvenih institucija širom svijeta, uključujući i niz vodećih. Rezultati tih istraživanja prezentiraju se na svjetskim znanstvenim skupovima, objavljuju u međunarodnim znanstvenim časopisima i pohranjuju u svjetskim znanstvenim bazama podataka.
 • Iz znanstvenih istraživanja i akumuliranih praktičnih iskustava razvijen je i velik broj proizvoda iz ljekovitih gljiva, od kojih se oni kvalitetni klasificiraju kao funkcionalna hrana ili dijetetski suplementi (tzv. dodaci prehrani odn. nutraceutici). U Japanu i još nekim zemljama Dalekog istoka razvijeni su i registrirani lijekovi iz pojedinih vrsta ljekovitih gljiva.
 • Golema znanstvena evidencija i akumulirana praktična iskustva učinili su upotrebu ljekovitih gljiva važnim sastavnim dijelom suvremene medicine u nekim dijelovima svijeta. U zapadnoj hemisferi dio liječnika i drugih medicinskih radnika, otvorenih prema rezultatima moderne znanosti i medicine utemeljene na dokazima, također sve više prihvaćaju i koriste mikoterapiju, te primjećuju objektivne koristi takvog šireg pristupa.

Liječenje gljivama?

Prema važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji liječenje bolesti obavljaju liječnici s državnom licencom za obavljanje te djelatnosti, a lijekovi su farmaceutski proizvodi registrirani za određene zdravstvene svrhe pri nadležnoj državnoj ustanovi. Proizvodi iz gljiva Dr Myko San klasificirani su kao zdrava hrana ili kao dijetetski suplementi, tj. nisu farmaceutski proizvodi.

Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva obavlja registriranu djelatnost proizvodnje i prodaje ekstrakata i drugih proizvoda iz ljekovitih gljiva, te informira i savjetuje zainteresirane građane kako ih najbolje koristiti.

Pravilno korištenje ljekovitih gljiva: mikoterapijski protokol

Savjeti i preporuke za pravilno korištenje Dr Myko San proizvoda temelje se na našim najboljim znanjima stečenim kroz:

 • preko 40 godina (od ranih 1980-tih) proučavanja svjetskih znanstvenih istraživanja ljekovitih svojstava različitih vrsta gljiva, kao i njihove upotrebe u tradicionalnoj medicini raznih naroda, a osobito kineskoj;
  (više o osnivaču dr. Ivanu Jakopoviću i dr. sc. Borisu Jakopoviću [uskoro!])
 • 25 godina (od 1999.) vlastitih znanstvenih istraživanja dr. sc. Ivana Jakopovića, dr. sc. Borisa Jakopovića i drugih zaposlenika Dr Myko Sana, u suradnji s vodećim hrvatskim znanstvenim ustanovama, a čiji su rezultati objavljeni u istaknutim međunarodnim znanstvenim časopisima i prezentirani na svjetskim znanstvenim konferencijama;
  (prvo istraživanja ljekovitosti gljiva u Hrvatskoj)
 • gotovo 35 godina (od 1990.) praktičnog iskustva proizvodnje preparata iz ljekovitih gljiva i kontinuiranog stručnog praćenja njihove upotrebe od strane velikog broja njihovih korisnika.
  (vidi: o poduzeću Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva)

Dr Myko San protokoli za mikoterapiju korištenjem Dr Myko San proizvoda nisu prošli postupak odobravanja od strane ovlaštene državne institucije Republike Hrvatske ili neke ovlaštene institucije Europske unije. Odgovarajuće stručno ekipirane institucije za ovo područje u Europskoj Uniji za sada ne postoje (o tome svjedoči i činjenica da se u propisima EU o zdravstvenoj ispravnosti hrane gljive još uvijek svrstavaju u biljke, iako ih je svjetska biološka znanost još 60-ih godina prošlog 20. stoljeća definitivno klasificirala kao zasebno carstvo života, različito od biljaka i životinja).

Vidi specifične mikoterapijske protokole:
Rak | Virusi | Dijabetes, kolesterol, tlak | Ginekološki problemi | Autoimune bolesti | Zdravlje kostiju i zglobova | Multipla skleroza, demencije, Alzheimer, Parkinson | Kako ojačati imunitet | Zdravije i sporije starenje