Ljekovite gljive i rak pluća

Vrijeme čitanja: 4 minute

Učinci ekstrakata ljekovitih gljiva kod pacijenata s rakom pluća

Dr. Ivan Jakopović, ljekovite gljive pomažu protiv raka pluća
Dr. Jakopović izložio je rezultate znanstvene studije upotrebe Myko San proizvoda iz ljekovitih gljiva protiv raka pluća. Studija je obuhvatila 65 pacijenata s 4 tipa uznapredovalog raka pluća – mikrocelularni, adenokarcinom, planocelularni i makrocelularni.

(studija prezentirana na 5. međunarodnoj konferenciji o ljekovitim gljivama, Nantong, Kina 2009.)

U ovoj kohortnoj studiji 65 pacijenta s rakom pluća (13 s mikrocelularnim i 52 s nemikrocelularnim karcinomom pluća) koristilo je intenzivne doze Dr Myko San proizvoda Lentifom, Super Polyporin i Agarikon (60–100 dana u prosjeku), u razdoblju od početka 2004. do sredine 2007. – paralelno s kemoterapijom ili neposredno nakon nje. Analiza se temelji na službenim medicinskim nalazima iz bolnica u kojima su pacijenti primali standardnu onkološku terapiju i podacima dobivenima od pacijenata i njihovih bližnjih.

Pacijenti s mikrocelularnim karcinomom pluća (N=13)

Na početku mikoterapije 9 pacijenata bilo je u ograničenom, a 4 u proširenom stadiju bolesti.

Na kraju intenzivne mikoterapije troje pacijenata imalo je kompletnu regresiju, 4 je imalo djelomičnu regresiju, a kod jednog pacijenta bolest je i dalje napredovala (tumor se povećao). Performance status (opće zdravstveno stanje) ostalo je nepromijenjeno kod 4, a poboljšalo se kod 3 pacijenta. Što se tiče podnošenja kemoterapije, dvoje pacijenata nije imalo nikakvih nuspojava, a kod 5 je došlo do ublažavanja nuspojava kemoterapije.

U nedostatku podataka iz Hrvatskog registra za rak, kao i zbog nepotpunosti dostupne medicinske dokumentacije – srednje preživljavanje pacijenata (medijan) usporedili smo s američkim podacima (Skeel, Handbook of Cancer Chemotherapy, Lippincott, 2007.), računajući medijan preživljavanja od početka korištenja intenzivne mikoterapije, a ne od prvog  postavljanja dijagnoze kao u američkim podacima. Također treba napomenuti da je u tom periodu američka stopa preživljavanja bila značajno viša od europske.

Čak i ova manje precizna usporedba pokazala je da su u odnosu na srednje 14-mjesečno preživljavanje američkih pacijenata u ograničenom stadiju mikrocelularnog raka pluća, pacijenti koji su koristili intenzivne doze navedenih Dr Myko San ekstrakata iz gljiva imali srednje preživljavanje od 37 mjeseci. Srednje preživljavanje kod pacijenata s proširenim mikrocelularnim karcinomom pluća prema američkim podacima iznosilo je samo 7–9 mjeseci, dok je kod pacijenata koji su prošli intenzivnu mikoterapiju srednje preživljavanje bilo 27 mjeseci. Ponovno napominjemo da su američki podaci o srednjem preživljavanju kalkulirani od vremena postavljanja dijagnoze, dok su kod pacijenata s mikoterapijom kalkulirani od početka intenzivnog korištenja ekstrakata iz ljekovitih gljiva (najčešće 6–12 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze).

Na kraju istraživanja (lipanj 2009.) 4 pacijenta bilo je živo, s prosječnim vremenom preživljavanja od 42 mjeseca. U svibnju 2015. dvoje pacijenata bilo je živo i bez znakova bolesti (nakon više od 9 godina od postavljanja dijagnoze).

Općenito se može zaključiti da su pacijenti koji su uz redovnu onkološku terapiju koristili i ekstrakte iz ljekovitih gljiva Dr Myko San živjeli dulje i imali bolju stopu preživljavanja.

Pacijenti s nemikrocelularnim karcinomom pluća (N=52)

Uzorak oboljelih od nemikrocelularnog karcinoma pluća obuhvatio je ukupno 52 pacijenata, od čega 24 s adenokarcinomom, 3 s krupnostaničnim, 13 s planocelularnim, te 12 s nespecificiranim nemikrocelularnim karcinomom pluća. Svega 7 pacijenata bilo je operirano, a 45 ih je imalo inoperabilni karcinom pluća (6 recidiva). Uzorak su većinom činili pacijenti u vrlo uznapredovalom stadiju bolesti: 10 je bilo u stadiju 3A, 20 u 3B i 20 u stadiju 4 (s udaljenim metastazama).

Na kraju intenzivne mikoterapije, 15 pacijenata imalo je parcijalnu regresiju, kod 10 nije bilo promjena, a progresija je zabilježena kod troje pacijenata (mjereno veličinom tumora). Performance status (opće zdravstveno stanje) ostalo je nepromijenjeno kod 12, poboljšano kod 10 pacijenta, a pogoršalo se u 4 slučaja. Dvoje pacijenata podnijelo je kemoterapiju bez nuspojava, 9 s ublaženim nuspojavama, a 5 nije uočilo razlike u podnošenju kemoterapije.

Na kraju 5-godišnjeg istraživanja (lipanj 2009.), 8 pacijenata bilo je živo, od čega 4 bez znakova bolesti.

Općenito se može zaključiti da su pacijenti koji su uz redovnu onkološku terapiju koristili i navedene Dr Myko San ekstrakte iz ljekovitih gljiva živjeli dulje i imali bolje ukupno preživljavanje. Kao i kod mikrocelularnog raka pluća, i ovdje smo za usporedbu uzeli stopu preživljavanja pacijenata u SAD-u (National Cancer Institute). Također treba naglasiti da su američki podaci o srednjem preživljavanju pacijenata s nemikrocelularnim rakom pluća kalkulirani počevši od postavljanja dijagnoze, a kod grupe pacijenata koji su prošli intenzivnu mikoterapiju počevši od vremena početka intenzivnog korištenja ekstrakata gljiva (uglavnom 6–12 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze). Produženje života evidentirano je na razini ukupnog uzorka pacijenata s ovim rakom pluća koji su koristili intenzivnu mikoterapiju s navedenim ekstraktima iz gljiva. Tako su npr pacijenti u najtežem stadiju bolesti (4, sa udaljenim metastazama) koji su prošli intenzivnu mikoterapiju imali stopu 4-godišnjeg preživljavanja 18%, nasuprot svega 2% američkih pacijenata tretiranih samo standardnom onkološkom terapijom.

rak pluća preživljavanje myko san ljekovite gljive
Stopa preživljavanja nemikrocelularnog raka pluća, stadij 4 (najteži; sa udaljenim metastazama). Plava linija pokazuje postotak preživjelih koji su koristili Myko San mikoterapiju, crvena prikazuje rezultate službene terapije.

Pacijenti koji su koristili navedene Dr Myko San ekstrakte iz ljekovitih gljiva zamijetili su i bolje podnošenje kemoterapije i/ili zračenja, uz značajno smanjenje nuspojava.

Vrijedi zapaziti jasan dozno-ovisan utjecaj intenzivne mikoterapije na stopu preživljavanja i poboljšanje zdravstvenog stanja pacijenata s nemikrocelularnim karcinomom pluća. Npr. dvije godine nakon intenzivne mikoterapije u grupi koja je navedene ekstrakte gljiva intenzivno koristila 70–100 dana bilo je 40% preživjelih, dok je u grupi koja je ekstrakte intenzivno koristila 110 i više dana bilo 60% preživjelih.

Pacijenti koji su nakon intenzivne mikoterapije nastavili povremeno koristiti navedene ekstrakte iz ljekovitih gljiva živjeli su dulje i preživljavali češće kako s mikrocelularnim, tako i s nemikrocelularnim rakom pluća.

Za više detalja pogledajte prezentaciju.

O ovom istraživanju pročitajte i na portalu Jutarnjeg lista: Ljekovite gljive u liječenju raka pluća.

Vidi više:

Zatraži besplatnu preporuku | Iskustva korisnika