Načela rada

Vrijeme čitanja: 2 minute

Načela rada firme Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva

  1. Ustav Republike Hrvatske jamči svim građanima pravo na zdravlje, što nužno podrazumijeva i pravo na informiranost o različitim pristupima i mogućnostima zaštite zdravlja, kao i na njihovu praktičnu primjenu. Svjetska zdravstvena organizacija također već odavno preporučuje da se za očuvanje ljudskog zdravlja, osim službene zapadne medicine, koriste i druga (stručno i znanstveno) provjerena iskustva i metode različitih civilizacija.ornament
  2. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno nastala samostalnim korištenjem ljekovitih gljiva na temelju informacija s ove web stranice, iako su te informacije sakupljane i razmotrene brižljivo i s najboljim znanjem. Kod propisne upotrebe originalnih preparata iz ljekovitih gljiva, čiji je proizvođač poduzeće DR MYKO SAN – ZDRAVLJE IZ GLJIVA, jamčimo samo za zdravstvenu ispravnost preparata, sukladno propisima o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe.ornament
  3. Preparati iz ljekovitih gljiva poduzeća DR MYKO SAN – ZDRAVLJE IZ GLJIVA nisu registrirani lijekovi u smislu sada važećih hrvatskih zakona. Iako u Kini i Japanu postoje službeni lijekovi iz ljekovitih gljiva, utemeljeni na tisućljetnim tradicijama i egzaktnim znanstvenim istraživanjima (čiji se rezultati akumuliraju u svjetskim znanstvenim bazama podataka, dostupnima sada i putem Interneta, kao i konkretnim patentnim spisima). U smislu aktualnoga hrvatskog zakonodavstva i prakse ovi se preparati mogu označiti kao zdrava hrana ili kao prirodni dodatak prehrani. Po suvremenijoj internacionalnoj terminologiji ovi se preparati mogu označiti kao nutraceutici.ornament
  4. Nitko nije ovlašten u ime poduzeća DR MYKO SAN – ZDRAVLJE IZ GLJIVA davati zdravstvena obećanja. Dopušteno je samo potencijalnim korisnicima davati objašnjenja i informacije o tradicionalnim iskustvima upotrebe ljekovitih gljiva, rezultatima znanstvenih istraživanja i praktičnim iskustvima ovoga poduzeća u primjeni vlastitih proizvoda.