Znanstvena istraživanja

Vrijeme čitanja: 3 minute

Znanstvena istraživanja Myko San proizvoda

international-journal-of-medicinal-mushrooms-thumb ijmm-radovi-thumb


Utjecaj preparata iz ljekovitih gljiva na mišje tumore
Siniša Ivanković1, Nevenka Hiršl1, Ivan Jakopović2, Mislav Jurin1
1 Zavod za molekularnu medicinu, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
2 Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva, Zagreb, Hrvatska

SAŽETAK:

Ekstrakti iz različitih ljekovitih gljiva (Lentinus edodes, Grifola frondosa i Coriolus (Trametes) versicolor), a naročito njihove odgovarajuće mješavine, bitna su pretpostavka za odabiranje najboljih među njima za tretman ili čak prevenciju različitih patoloških procesa, uključujući i rak. U ovoj su studiji utvrđivani efekti preparata iz gljiva na umnožavanje tumorskih odnosno normalnih stanica, kao i stopa preživljavanja miševa s presađenim tumorima. Pokazalo se da pojedini preparati iz gljiva sprečavaju ugradnju radioaktivnog 3H timidina u tumorske stanice mišjeg karcinoma skvamoznih stanica (SCCVII), fibrosarkoma (FsaR) i melanoma (B16F10) – a do te ugradnje timidina dolazi samo kod DNA u novonastalim stanicama. Efekti su ovisili o primijenjenim dozama preparata iz gljiva, i bili su različiti za pojedine kulture tumorskih stanica. S druge strane, ugradnja je radioaktivnog 3H timidina u normalne fibroblaste iz pluća kineskog hrčka porasla, a učinak je općenito ovisan o dozi preparata iz gljiva.

Primjena preparata iz gljiva kod miševa s karcinomom skvamoznih stanica ili fibrosarkomom utjecala je na njihovo preživljavanje. Tridesetoga dana nakon što su im presađene stanice skvamoznog karcinoma (SCCVII) u kontrolnoj je grupi miševa stopa preživljavanja iznosila 20%, dok je u grupi kod koje su primijenjeni pojedini ekstrakti iz gljiva bilo 60-80% preživjelih. Trideset i šestoga dana nije bilo preživjelih u kontrolnoj grupi, dok je u eksperimentalnim grupama još bilo 40-60% preživjelih. Nadalje, 36. dana nakon transplantacije tumorskih stanica stopa preživljavanja miševa s fibrosarkomom (FsaR), koji su bili tretirani preparatima iz gljiva, iznosila je 60%, dok je u kontrolnoj grupi preživjelih bilo 20%. Od posebnog su značaja, dakle, nalazi da su ispitivani preparati iz gljiva izazvali selektivno kočenje umnožavanja tumorskih stanica in vitro, kao i izrazito produženje života miševa s tumorima. Ti nalazi, zajedno s podatkom da te komponente iz ljekovitih gljiva nisu toksične za organizam, zavređuju dodatnu pažnju.

myko san ljekovite gljive i stanice raka graf
DIJAGRAM 1. Utjecaj pojedinih doza preparata iz gljiva LENTRAM i LENTIFOM na ugradnju radioaktivnog timidina u stanice skvamoznog karcinoma (SCCVII), fibrosarkoma (FsaR), odnosno melanoma (B16F10) (*p<0.01).
myko san ljekovite gljive i normalne stanice graf
DIJAGRAM 2. Utjecaj pojedinih doza preparata LENTRAM i LENTIFOM na ugradnju radioaktivnog timidina u normalne V79 stanice (*p<0.01).
graf efekt ljekovite gljive i rak
DIJAGRAM 3. Utjecaj pojedinih doza ekstrakata iz gljiva Coriolus versicolor, Grifola frondosa i Lentinus edodes na ugradnju radioaktivnog timidina u stanice karcinoma skvamoznih stanica i fibrosarkoma (*p<0.01).
graf ljekovite gljive povećavaju stopu preživljavanja od raka
DIJAGRAM 4. Stope preživljavanja miševa C3H/HZgr s tumorima, nakon što su dobili injekcije stanica skvamoznog karcinoma ili fibrosarkoma. Nakon 7 dana, kad su tumori već narasli do promjera od 5-7 mm, miševi su tretirani preparatima iz gljiva Lentinus edodes, Grifola frondosa odnosno Coriolus versicolor. Primijenjena je doza od 0.2 g u 1 mL fiziološke otopine, pomoću želučane sonde, kroz 10 dana uzastopno. Kontrolna grupa bila je tretirana na isti način s 1 mL fiziološke otopine (*p<0.05).

Kompletan originalni tekst članka možete naći na našim stranicama na engleskom.