Testiranje Myko San preparata

Vrijeme čitanja: 8 minute

Prvo hrvatsko istraživanje ljekovitih gljiva:
Testiranje Dr Myko San preparata

PRELIMINARNA TESTIRANJA ANTITUMORSKIH PREPARATA PODUZEĆA DR MYKO SAN – ZDRAVLJE IZ GLJIVA

Na Zavodu za molekularnu medicinu Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu obavljena su preliminarna in vivo i in vitro testiranja antitumorskih preparata iz ljekovitih gljiva Lentifom i Lentram, odnosno nekih od njihovih osnovnih komponenti, kao i test toksičnosti Lentifoma i Lentrama, proizvoda poduzeća Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva. Istraživanja su tokom 1999. i 2000. godine proveli prof. dr. sc. Mislav Jurin i mr.sc. Siniša Ivanković, uz tehničku suradnju gospođe Nevenke Hiršl. U ime poduzeća Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva u suradnju je bio uključen dr. sc. Ivan Jakopović.

UČINAK LENTIFOMA I LENTRAMA NA KULTURE STANICA FIBROSARKOMA

U siječnju i veljači 2001. godine isti tim obavio je i nove in vitro pokuse, kojima se nastojalo utvrditi učinak koncentriranog oblika preparata Lentifom i Lentram na kulture stanica fibrosarkoma (FSar) i skvamoznog karcinoma (SCC VII). Pokazalo se da oba preparata imaju jaku citotoksičnost, tako da u koncentracijama od prvobitno primijenjenih 50% u odnosu na ukupnu količinu hranjivog medija za kultiviranje tumorskih stanica (5 ml), a zatim i u koncentracijama od 10% – dovode do potpune redukcije broja živih tumorskih stanica u kulturi! Unatoč određenih tehničkih problema, uspjeli smo snimiti rezultate pokusa s fibrosarkomom:

stanice fibrosarkoma u kontroli, myko san eksperiment
Kultura stanica vrlo zloćudnog tumora fibrosarkoma: tumorske stanice nesmetano rastu u hranjivom mediju za kultiviranje stanica – kontrolni uzorak.
foto: Velizar Vesović
fibrosarkom istraživanje Myko San razrijeđeni Lentifom ljekovite gljive protiv raka
Kultura stanica fibrosarkoma kojima je dodano 5% koncentriranoga preparata LENTIFOM u odnosu na ukupnu količinu hranjivog medija – vidljiva je velika redukcija broja živih tumorskih stanica.
foto: dr. sc. Mirko Hadžija
fibrosarkom istraživanje Myko San razrijeđeni Lentram ljekovite gljive protiv raka
Kultura stanica fibrosarkoma kojima je dodano 5% koncentriranoga preparata LENTRAM u odnosu na ukupnu količinu hranjivog medija – vidljiva je velika redukcija broja živih tumorskih stanica.
foto: dr. sc. Mirko Hadžija


fibrosarkom istraživanje Myko San Lentifom ljekovite gljive protiv raka
Kultura stanica fibrosarkoma kojima je dodano 10% koncentriranoga preparata LENTIFOM u odnosu na ukupnu količinu hranjivog medija – vidljivi su samo ostaci mrtvih stanica, jer je preparat uništio tumorske stanice u kulturi.
foto: dr. sc. Mirko Hadžija
fibrosarkom istraživanje Myko San Lentram ljekovite gljive protiv raka
Kultura stanica fibrosarkoma kojima je dodano 10% koncentriranoga preparata LENTRAM u odnosu na ukupnu količinu hranjivog medija – vidljivi su samo ostaci mrtvih stanica, jer je preparat uništio tumorske stanice u kulturi.
foto: dr. sc. Mirko Hadžijaornament

POKUSI IN VIVO

U ispitivanju duljine preživljavanja miševa nakon ubrizgavanja tumorskih stanica korišteni su ekstrakti nekih od osnovnih komponenti preparata poduzeća Dr Myko San – gljiva Lentinula edodes, Grifola frondosa i Coriolus versicolor, u koncentracijama u kojima se nalaze i u samim cjelovitim preparatima. Miševima soja C3H/HZgr ubrizgano je cca 5 x 105 stanica vrlo agresivnih tumora – fibrosarkoma (FSar), odnosno skvamoznog karcinoma (SCCC VII). Kada su implantirani tumori narasli do promjera od prosječno 5mm, životinje su u trbušnu šupljinu dobivale dnevno po 1ml ekstrakta gljiva, u ukupnom trajanju od 15 dana. Zatim je mjereno trajanje preživljavanja svake od skupina, u usporedbi s kontrolnim skupinama koje nisu dobivale ekstrakte iz ljekovitih gljiva.

Najvažniji rezultati su sljedeći:

 1. Zadnjeg dana praćenja u kontrolnoj skupini miševa sa fibrosarkomom bilo je još 20% preživjelih životinja, dok je u skupini koja je dobivala ekstrakt gljive shiitake Lentinula edodes preživjelih bilo 60%. Detaljniji prikaz na grafikonu 1:fibrosarkom preživljavanje myko san ekstrakt shiitake
 2. Zadnjeg dana praćenja u kontrolnoj skupini miševa sa skvamoznim karcinomom nije više bilo preživjelih životinja, dok je u skupini koja je dobivala ekstrakt gljive Grifola frondosa preživjelih bilo 60%. Detaljniji prikaz na grafikonu 2:skvamozni karcinom preživljavanje myko san ekstrakt grifola frondosa
 3. Zadnjeg dana praćenja u kontrolnoj skupini miševa sa fibrosarkomom bilo je još 20% preživjelih životinja, dok je u skupini koja je dobivala ekstrakt gljive Coriolus versicolor preživjelih bilo 40%. Detaljniji prikaz na grafikonu 3:fibrosarkom preživljenje mykosan ekstrakt ljekovite gljive
 4. Zadnjeg dana praćenja u kontrolnoj skupini miševa sa skvamoznim karcinomom nije više bilo preživjelih životinja, dok je u skupini koja je dobivala ekstrakt gljive Coriolus versicolor preživjelih bilo 40%. Detaljniji prikaz na grafikonu 4:skvamozni karcinom preživljenje myko san ekstrakt ljekovite gljive

na vrh

ornament

POKUSI IN VITRO

Ispitivanja antitumorskih preparata i nekih od njihovih osnovnih komponenti provedena su i na kulturama stanica in vitro krajem siječnja i početkom veljače 2000. godine.

U prvom testiranju ispitivano je djelovanje različitih koncentracija ekstrakata gljiva Coriolus versicolor, Grifola frondosa i Lentinula edodes, proizvedenih u poduzeću Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva, na kulture stanica dvaju vrlo malignih tumora – skvamoznog karcinoma (SCC VII) i fibrosarkoma (FSar), u usporedbi s kontrolnim kulturama stanica. Stanice skvamoznog karcinoma i fibrosarkoma, uzete iz stanične kulture, u koncentraciji od 2 x 105 živih tumorskih stanica po mililitru, kultivirane su u inkubatoru 72 sata, uz dodatak od po 100µl ekstrakata navedenih gljiva po “bunariću”, ili bez dodavanja tih ekstrakata (kontrola), a zadnja 24 sata inkubacije u kulturama je bio prisutan radioaktivni timidin. Nakon završetka kultivacije mjeren je intenzitet radioaktivnosti ugrađenog timidina: što je manji bio broj otkucaja u minuti (CPM), to je veći udio uništenih tumorskih stanica u kulturi. Najznačajniji rezultati su sljedeći:

 1. U odnosu na cca 13800 – 16500 CPM kod kontrolnih kultura, ekstrakt gljive Coriolus versicolor u najjačoj je koncentraciji broj CPM u kulturi stanica skvamoznog karcinoma smanjio na 522, a u kulturi stanica fibrosarkoma na samo 188.
 2. U odnosu na gore navedeni broj CPM kod kontrolnih kultura, ekstrakt gljive Grifola frondosa u najjačoj je koncentraciji broj CPM u kulturi stanica skvamoznog karcinoma smanjio na 274, a srednja koncentracija toga ekstrakta smanjila je broj CPM u kulturi stanica fibrosarkoma na 423.
 3. Posebno su zanimljivi rezultati testiranja ekstrakta gljive Lentinula edodes, čija je najslabija koncentracija broj CPM u kulturi stanica skvamoznog karcinoma, u odnosu na spomenuti broj CPM kod kontrolnih kultura, smanjila na 207, a najjača koncentracija toga ekstrakta smanjila je broj CPM u kulturi stanica fibrosarkoma na samo 170.
Detaljniji prikaz ovih rezultata u tabeli 1
21.1.2000.SCC VIIFSar
PSK 258629 359
PSK 508341 404
PSK 100522188
GRIF 251 1434 793
GRIF 501 102423
GRIF 100274435
LENT 25207224
LENT 50273200
LENT 100271170
KONTROLA16 45914 160
KONTROLA13 79214 139
KONTROLA14 37614 989

U drugom testiranju ispitivano je djelovanje različitih koncentracija standardnog i koncentriranog ekstrakta gljiveCoriolus versicolor proizvedenog u poduzeću Dr Myko San, kao i različitih koncentracija preparata Lentifom i Lentram, standardnih proizvoda tog poduzeća, u njihovu standardnom i koncentriranom obliku, na kulture stanica triju vrlo malignih tumora – skvamoznog karcinoma (SCC VII), fibrosarkoma (FSar) i melanoma (B16F10), u usporedbi s kontrolnim kulturama stanica. Najznačajniji rezultati su sljedeći:

 1. U ovom se testiranju pojavio jedan osobito “žilav” klon stanica skvamoznog karcinoma, čiji rast u kulturi stanica ekstrakti gljive Coriolus versicolor i Lentifomi Lentram nisu mogli inhibirati. Ipak, u odnosu na cca 2070-2890 CPM kod kontrolnih kultura ovoga karcinoma, koncentrirani oblik Lentifoma u najjačoj od 3 primijenjene koncentracije smanjio je broj CPM u kulturi stanica toga karcinoma na 407.
 2. Kod fibrosarkoma su kontrolne kulture stanica imale broj CPM od cca 53900-61600. Standardni oblik Lentifoma je, u najjačoj od 3 primijenjene koncentracije, smanjio broj CPM u kulturi stanica fibrosarkoma na svega 90, a koncentrirani oblik Lentifoma u najjačoj koncentraciji na 233, a u srednjoj koncentraciji na 131 CPM. Slične rezultate dala je i primjena Lentrama: standardni je oblik u najjačoj koncentraciji smanjio broj CPM na 168, a koncentrirani oblik Lentrama je u najjačoj koncentraciji smanjio broj CPM u kulturi stanica fibrosarkoma na 127, a u srednjoj koncentraciji na 171 CPM.
 3. U kulturama stanica melanoma kontrolni su uzorci imali broj CPM od cca 50140-52100.Standardni oblik Lentifoma je, u najjačoj od 3 različite koncentracije, smanjio broj CPM u kulturi stanica melanoma na 1808, a koncentrirani oblik Lentifoma je u srednjoj koncentraciji smanjio broj CPM na 3590. Lentram je u većini koncentracija standardnoga i koncentriranoga oblika bio manje efikasan, ali je koncentrirani oblik u najjačoj od 3 primijenjene koncentracije smanjio broj CPM u kulturi stanica melanoma na samo 263.
 4. Kao dodatna kontrola u ovom su testiranju primijenjene i kulture normalnih stanica – fibroblasta, čiji su kontrolni uzorci imali broj CPM od cca 1460-2160. Izuzevši koncentrirani Lentifom u najjačoj koncentraciji (broj CPM bio je samo 260), te standardni Lentifom u najjačoj koncentraciji (broj CPM iznosio je 1612) – standardni i koncentrirani ekstrakt gljive Coriolus versicolor, kao i preparati Lentifom i Lentram u standardnom i koncentriranom obliku, u svim su primijenjenim koncentracijama umjereno ili snažno poticali rast normalnih fibroblasta.
Detaljniji prikaz svih rezultata nalazi se u tabeli 2
9.2.2000.V79SCC VIIFSarB16 F10
PSK 257 0693 85114 29738 235
PSK 12,53 413 02752 33848 307
PSK 6,252 7722 68660 08549 096
PSK1 2510 2087 4356 80822 470
PSK1 12,57 8845 41820 26534 463
PSK1 6,253 5803 32653 88841 778
LF 251 6123 222901 808
LF 12,54 7817 18946417 332
LF 6,255 4667 4785 18535 479
LF1 2526046723325 119
LF1 12,52 3403 2171313 590
LF1 6,255 5806 3771 59617 391
LENT 2511 77717 74016813 525
LENT 12,511 68515 6787 76437 068
LENT 6,256 4207 45128 82340 188
LENT1 2512 3566 403127263
LENT1 12,58 87916 92317124 352
LENT1 6,257 71512 41917 51643 360
KONTROLA2 1582 88961 61952 078
KONTROLA1 4602 06759 72351 313
KONTROLA19752 06153 90450 142

na vrh

ornament

TEST TOKSIČNOSTI

Prije ispitivanja učinka Lentifoma i Lentrama na Zavodu za molekularnu medicinu Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu još 1999. godine ispitano je njihovo eventualno toksično djelovanje. Učinak svakoga preparata ispitivan je na skupini od po 10 miševa, podijeljenih u 3 podjednake podskupine. Te su podskupine u trajanju od 41 dana dobivale Lentifom odnosno Lentram u nerazrijeđenom obliku, razrijeđen s vodom u omjeru 1:5, te razrijeđen s vodom u omjeru 1:25. Miševi su u trajanju od 11 dana dnevno dobivali dozu od 0,5 ml preparata u trbušnu šupljinu (intraperitonealno), a tokom cijeloga pokusa pratilo se tjelesnu masu miševa, moguće nuspojave i preživljavanje.

Rezultat je sljedeći: Tjelesna masa miševa je u određenoj mjeri rasla ili padala, ili je ostajala ista. Sve su životinje preživjele 41 dan pokusa, a za cijelo to vrijeme nisu uočene nikakve nuspojave. Utvrđeno je, dakle, da ni Lentifom ni Lentram, bilo u razrijeđenom bilo u nerazrijeđenom obliku, nemaju toksičnog učinka.

Također, pročitajte više o zajedničkom projektu i objavljenom radu Instituta Ruđer Bošković i kompanije Dr Myko San “Utjecaj ekstrakata ljekovitih gljiva na mišje tumore“.

na vrh

ornament