Ljekovite gljive i rak

Vrijeme čitanja: 9 minute

Ljekovite gljive i njihova primjena (2. dio)

U ovom dijelu:

Ljekovite gljive protiv raka

Istraživanja. Djelovanje. Klinička ispitivanja. Faktori rizika i prevencija.

NatragDaljePočetak

Iskustva korisnika | Javite nam se za savjet

GLJIVE PROTIV RAKA

najpoznatija ljekovita gljiva ganoderma lucidum, reishi, ling zhiNajmanje spornim početkom egzaktnoga znanstvenog istraživanja antitumorskih efekata (viših) gljiva smatra se ono Lucasa i njegovih suradnika sa sveučilišta Michigan (SAD), koji su krajem 50-tih godina potvrdili vjerovanja tradicionalne narodne medicine o ljekovitosti goleme puhare (Calvatia gigantea) protiv raka, izolirajući iz nje aktivnu tvar kalvacin. Folklor, to neizmjerno more narodne kulture, tradicija, običaja i vjerovanja, inspirirao je te prve istraživačke prodore u antitumorske efekte gljiva. Kada je npr. Hartwell prije gotovo 30 godina sastavio prvi opširniji pregled narodnih lijekova protiv raka, u njemu se, pored biljaka, našlo i otrovnih i jestivih viših gljiva, kao i tvrdih nejestivih guba, od davnina korištenih u obliku raznih “čajeva”. U tim je prvim egzaktnim istraživanjima, znakovito, došlo do neposredne suradnje između američkog znanstvenika Lucasa i japanskog pionira istraživanja ljekovitosti gljiva K. Morija.

Glavnina istraživanja efekata gljiva protiv raka ipak je provedena u Japanu. U Istraživačkom institutu Nacionalnog centra za rak u Tokiju, Ikekawa i suradnici ispitali su već davne 1969. na miševima kojima su prethodno presadili sarkom 180, antitumorsko djelovanje ekstrakata 7 vrsta jestivih gljiva, što su 5 godina kasnije potvrdili i proširili Hamuro i Chihara u zajedničkom istraživanju toga instituta i poznate prehrambene kompanije Ajinomoto. Osnovni rezultati tih i brojnih drugih istraživanja su sljedeći: Lentinus edodes (shiitake) – stopa kočenja rasta tumora iznosi 80,7 %, s potpunim povlačenjem tumora u 6 od 10 slučajeva (kod nekih komponenti stopa kočenja tumora iznosi do 100 %, s potpunom regresijom tumora u svim slučajevima); Coriolus versicolor – stopa kočenja tumora iznosi 77,5 %, s potpunim povlačenjem tumora u 4 od 8 slučajeva; Ganoderma lucidum – stopa kočenja tumora iznosi 98,5 %, s potpunim povlačenjem tumora u 4 od 5 slučajeva (kod nekih komponenti stopa kočenja tumora iznosi do 100 %, s potpunim povlačenjem tumora u svim slučajevima), itd. Navedeni istraživači, kao i oba Morija (otac i sin), Maeda, Taguchi, Nanba, Aoki i brojni drugi, nepobitno su dokazali da neke ljekovite gljive pokazuju visoku ili vrlo visoku stopu kočenja rasta različitih tumora, ali i značajnu stopu njihova potpunog povlačenja ako se s korištenjem započne pravodobno, kao i vrlo snažnu zaštitu od tumora ako se uzimaju prije njegova nastanka. Radeći sustavno gotovo 40 godina u relativnoj izolaciji svoga “carstva sredine”, do istih su rezultata došli i znanstvenici iz NR Kine (npr. Xiao-Yu Li, Jia-Fang Wang, Q. Y. Yang i dr.), na tragu svoga davnog prethodnika iz 14. st., liječnika Wu Rui, koji je prvi zapisao da je shiitake korisna u liječenju različitih “zloćudnih tvorbi”.

Posebni su napori uloženi u izolaciju aktivnih komponenti iz gljiva s antitumorskim efektima. Chihara sa suradnicima prvi je iz shiitake izolirao lentinan (i još nekoliko drugih antitumorskih tvari), utvrdivši da taj čudesni polisaharid vrlo velike molekularne težine može, ovisno o dozi, kočiti sarkom 180 od 90 – 100 % i dovesti do njegova potpunog povlačenja. Podjednake je efikasnosti i PSK iz gljive Coriolus versicolor. Oni su vrlo niske toksičnosti, praktično posve bezopasni, što nije, na žalost, slučaj s antitumorskim proteinima iz pojedinih gljiva (npr. zimske panjevčice F. velutipes). Jaki antitumorski agensi otkriveni su i u miceliju određenih vrsta gljiva, kao npr. KS-2 i LEM iz shiitakea.

Posebno je značajno da pojedini antitumorski agensi djeluju ne samo na primarne tumore, nego i u visokom stupnju koče pojavu i razvoj metastaza. Chihara i njegovi suradnici iz Nacionalnog centra za rak u Tokiju dokazali su to za lentinan, a H. Nanba s Farmaceutskog sveučilišta Kobe (Japan) dokazao je nedavno isto za D-frakciju ekstrakta iz zec gljive (Grifola frondosa), objavivši izvještaj o tome u analima Njujorške akademije znanosti.

Odakle i zašto u određenim gljivama takvi antitumorski sastojci? Još sredinom 60-tih mađarski je nobelovac Szent-Győrgyi, istražujući tvari koje koče i pospješuju rast stanica, ustanovio da je u gljivama kočničar rasta – tzv. “retine”, inače jedan derivat metilglioksala s otprije poznatim karcinostatskim djelovanjem, prisutan u većoj koncentraciji nego tzv. “promine” koji pospješuje rast stanica. U njegovim je eksperimentima “retine” pokazao antitumorsko djelovanje, a njegovu je povećanu koncentraciju u gljivama objasnio time što gljive žive na odumrlim i raspadajućim supstancama, izložene napadima mnogobrojnih parazita, protiv čijega se rasta bore upravo pomoću “retinea”.

na vrh

ornament

IMUNOSTIMULACIJOM PROTIV TUMORA

mnoge ljekovite gljive su drvenaste gube, pa je ključno ekstrahirati najvažnije spojeve ljekovitih gljivaKako antitumorske tvari iz gljiva uopće djeluju protiv raka? Prije svega pokretanjem mnogih imunobioloških promjena u živome organizmu “domaćina” – glavnu ulogu ima sam organizam koji pomoću određenih tvari mijenja svoje funkcioniranje da bi ozdravio. Od 1980. za takve je tvari u upotrebi izraz “biomodulatori”, odnosno “modifikatori biološkog odgovora”: među onima biološkog podrijetla, jednu od tri osnovne grupe čine biomodulatori porijeklom iz gljiva (pored onih iz bakterija i onih iz živih stanica). Te tvari jačaju i/ili ponovno uspostavljaju imunološke funkcije organizma, kako one “nespecifične”, odnosno generalne, tako i specifični imunitet protiv tumora. Osim toga, te tvari koče razvoj tumorskih stanica, neposredno ih uništavaju, modificiraju tumorske stanice tako da ih obrambeni sistem organizma može lakše prepoznati kako bi ih uspješnije uništavao, a u nekim situacijama i ubrzavaju sazrijevanje tumorskih stanica, koje se time od malignih ponovno pretvaraju u benigne. Navedimo za primjer samo imunološke funkcije lentinana u ljudskome organizmu in vivo: on nema direktan citotoksični efekt na tumorsku stanicu, nego djeluje posredno preko organizma domaćina (host-mediated), pa tako koči stvaranje tvari koje slabe imunitet, a jača stvaranje tvari koje ga jačaju, pospješuje stvaranje antitijela i jača proizvodnju vlastitog interferona u organizmu, aktivira tzv. prirodno-ubilačke stanice (NK), aktivira citotoksične makrofage, ubrzava stvaranje interleukina 1 koji aktivira limfocite, kao i još nekih interleukina, aktivira klasičnu i alternativnu “putanju” komplemenata, a osobito aktivira citotoksične i “pomagačke” T-limfocite, itd. Isto tako, ili vrlo slično, i PSK, schizophyllan i neki drugi polisaharidi iz gljiva snažno potiču sposobnost obrambenih stanica da prepoznaju i ubijaju stanice različitih tumora, ali također – aktiviranjem tih i drugih faktora humoralne i stanične imunosti – jačaju i funkcije normalnih stanica i sprečavaju slabljenje imuniteta.

Zato i ne treba čuditi što te aktivne tvari iz ljekovitih gljiva, osim toga glavnog imunostimulacijskog i imunomodulacijskog antitumorskog djelovanja imaju i dodatne korisne efekte: olakšavaju podnošenje kirurških zahvata i ubrzavaju oporavak nakon njih, olakšavaju podnošenje kemoterapije i radioterapije i sprečavaju njihove nuspojave, a također sprečavaju oštećenja koja citostatici i zračenje izazivaju osobito na obrambenim stanicama. Neka japanska istraživanja i klinička iskustva pokazala su da kemoterapija i zračenje tumora u kombinaciji s određenim antitumorskim tvarima iz gljiva, postajući puno manje neugodni i štetni, istodobno bivaju i znatno djelotvorniji. Svakako treba spomenuti i to da se bolovi kod tumorskih bolesti pritom ublažavaju ili posve uklanjaju, a javlja se i bolje raspoloženje, porast tjelesne snage i izdržljivosti, poboljšanje apetita i općeg stanja organizma.

na vrh

ornament

HUMANE KLINIČKE STUDIJE

Humane kliničke studije pokazale su da su antitumorske tvari iz ljekovitih gljiva najefikasnije u kombinacijama s kirurškim tretmanom, kemoterapijom i radioterapijom, pa takav pristup vlada i u službenoj medicinskoj primjeni takvih lijekova, prije svega u Japanu i Kini. Pored brojnih tzv. nekontroliranih kliničkih studija i parcijalnih kliničkih iskustava, tamo su provedene i strogo kontrolirane kliničke studije: Taguchi je sa suradnicima još početkom 80-tih u istraživanju s 275 pacijenata s uznapredovalim ili recidivnim rakom želuca (faza III), kombinirajući lentinan sa svakim od dva odabrana citostatika, dokazao da lentinan statistički značajno produžava život, ublažava oštećenja izazvana rakom, pospješuje imunološke reakcije pacijenata protiv raka, uz rijetke, blage i prolazne nuspojave. Odmah nakon toga Kasamatsu je na pacijenticama s rakom grlića maternice (faza III) u kombinaciji PSK i radioterapije dokazao da PSK značajno produžava život (u roku od 5 godina umrlo je 21 % pacijentica koje su dobivale PSK, a 52 % onih koje nisu), čineći tumor osjetljivijim na zračenje. Također, kontrolirana studija Mitomija i suradnika početkom 90-tih na 462 pacijenta operirana od raka kolona i rektuma, pokazala je da PSK, u kombinaciji s jednim citostatikom, omogućuje veći broj preživljavanja bez povrata bolesti nego ako se primijene samo citostatici. Q. Y. Yang i suradnici su u Kini proveli kontroliranu studiju na 485 pacijenata s rakom jednjaka, želuca i pluća, utvrdivši da PSP (agens iz micelija Coriolus versicolor) značajno ublažava nuspojave konvencionalnih terapija, povećava stopu oporavka i stopu preživljavanja oboljelih, kočeći tumore osobito pomoću aktiviranja pomagačkih T-limfocita, NK stanica i komplementa C3. U Europi nisu provođena takva klinička istraživanja.

Pogledajte pionirske humane studije firme Dr Myko San koje smo proveli kod oboljelih od raka pluća, te raka dojke i debelog crijeva (kratkoročno i dugoročno istraživanje).

Neven i Dr. Ivan Jakopović s Qing-Yao Yang, izumitelj PSP, lijek protiv raka od ljekovitih gljiva
Ivan i Neven Jakopović s akademikom Yangom, izumiteljem prirodnog lijeka iz gljiva PSP i predsjednikom medicinskog odjela kineskog mikološkog društva, za vrijeme posjete Yang Institutu u Shanghaiu u travnju 2007.

Iako, na žalost, za sada još nemamo kontroliranih kliničkih studija, dosadašnja praktična iskustva primjene preparata iz ljekovitih gljiva s provjerenim antitumorskim djelovanjem kod nas uključuju slučajeve potpunog povlačenja karcinoma gušterače, jajnika, grlića maternice i pluća, non-Hodgkin limfoma i akutne mijeloične leukemije, recidiva zloćudnog tumora mozga (ganglioglioneuroblastom) kod djeteta, metastaza u kostima nakon odstranjenja bubrega zbog Wilmsovog tumora, metastaza na vratu nakon operacije bazalioma na glavi, značajnog smanjenja zloćudnog tumora mozga (astrocitom), opsežnog povlačenja metastaza kod karcinoma pluća i metastaza kod raka dojke, te brojne druge manifestacije usporavanja i ublažavanja tumorskih bolesti, poboljšanja općeg stanja organizma ili značajnog smanjenja patnji oboljelih.

individulizirana terapija raka bazira se na službenoj liječničkoj dokumentaciji
Jedan u nizu primjera uspješne borbe s rakom pomoću preparata iz gljiva
proizvodnja ekstrakta iz ljekovitih gljiva u postrojenju Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva
DR MYKO SAN – ZDRAVLJE IZ GLJIVA
detalj iz proizvodnje


na vrh

ornament

RAK – FAKTORI RIZIKA I MOGUĆNOSTI ZAŠTITE

Sada su, srećom, već nepovratno za nama donedavno vladajuća fatalistička shvaćanja da je rak zao udes koji pojedinca neminovno vodi u smrt i čiju možebitnu pojavu naprosto nije moguće unaprijed ni predvidjeti ni izbjeći. Stara narodna mudrost da je bolje spriječiti nego liječiti kao da je prestajala vrijediti kad je u pitanju bio rak. U međuvremenu su širom svijeta uloženi golemi napori da se što bolje prouče uzroci i faktori rizika od nastanka raka, i gotovo svakodnevno nas bombardiraju sve novije i novije preporuke kako živjeti zdravo da bi se smanjio rizik obolijevanja. Neke spoznaje i preporuke se razmjerno brzo pokažu kao netočne, a neke izdržavaju probu vremena. Među te druge spada i uloga određenih ljekovitih gljiva i proizvoda iz njih u sprečavanju nastanka i razvoja raka.

Budući da su egzaktna istraživanja potvrdila pojedina vjerovanja tradicionalne medicine i uopće tradicionalne narodne kulture, osobito one velikih civilizacija Dalekog Istoka, neke vrste gljiva u odnosu na rak zaista se moraju tretirati kao “hrana lijek”. To vrijedi za shiitake, ali i za šampinjone i bukovače, kao i još neke vrste gljiva. Već spomenuti istraživači Mori mlađi i Nanba ustanovili su da sarkom 180 kod miševa raste bez ograničenja ako nemaju gljive u prehrani, a ako im shiitake čine 30 % hrane broj tumorskih stanica manji je za 58 do čak 77,9 %. Glavni dio efekta treba zahvaliti polisaharidima, ali djeluju i lipidi. Chihara je također na miševima dokazao da lentinan sprečava kemijski i viralno uzrokovanu onkogenezu: 2-3 tjedna primjene lentinana smanjilo je učestalost pojave kemijski izazvanog tumora na 83-33 %, a virusno izazvanog tumora na 79-40 %. Nanba je sličnim eksperimentom ustanovio da zec gljiva smanjuje učestalost pojave kemijski izazvanog raka jetre na 22,2 %, a D-frakcija iz te gljive na samo 9,7%.

U igri su i druge tvari i procesi. Nitriti, koji se prirodno nalaze u mnogim vrstama mesa i nekim vrstama povrća, a čiju koncentraciju u našoj hrani osobito povećava obilato gnojenje dušičnim gnojivima, u ljudskom organizmu mutiraju u druge, kancerogene spojeve. Te mutacije mogu blokirati spojevi “čistači” nitrita koji se nalaze npr. u shiitakeu, Tricholomi matsutake i uzgojnom šampinjonu. Zanimljivo je da prisutnost “čistača” tioprolina u sirovoj shiitake nije moguće utvrditi dok ga u kuhanoj ima čak 843 mg/100 g gljiva. Slično je npr. i s vitaminom D, uz čiji je manjak u ishrani vezano znatno učestalije obolijevanje od raka dojke i debelog crijeva: svega 2 g na suncu sušene shiitake sadrži gotovo punu u SAD preporučenu dnevnu količinu D vitamina.

Glavni način djelovanja ljekovitih gljiva u prevenciji tumora ipak je imunostimulacijski: antitumorske tvari iz gljiva aktiviraju čitavu “mrežu” imunoloških reakcija, a osobito potenciraju obrambeno djelovanje makrofaga, prirodnoubilačkih (NK) stanica i limfocita T.

Gljive s antitumorskim efektima trebali bi, dakle, uključiti u svoju redovitu ishranu ili koristiti preparate iz ljekovitih gljiva, svi koji žele ojačati svoj opći imunitet i svoj specifični imunitet protiv tumora. Osobito se to preporučuje osobama izloženima većem broju faktora rizika obolijevanja od raka:

  • osobama u čijim obiteljima su jedan ili više neposrednih srodnika oboljeli ili umrli od raka;
  • osobama srednje i starije dobi;
  • osobama s rizičnim načinom prehrane (premasna hrana, pretjerana tjelesna težina, nedovoljno žitarica, voća i povrća, odnosno nedovoljno vitamina A i C, te vlakana u prehrani);
  • osobama koje prekomjerno piju alkohol;
  • pušačima i svima koji su izloženi duhanskim proizvodima;
  • osobama koje su prekomjerno izložene x-zrakama;
  • ženama koje uzimaju estrogenske preparate;
  • osobama koje su jače izložene industrijskim kancerogenim agensima na radnome mjestu i mjestu stanovanja (kemikalije kao npr. azbest, benzen, pesticidi, radioaktivne materije, vinilklorid, čađa, katran, mineralna ulja i dr., teški metali – olovo, živa, kadmij…, metali kao npr. krom i njegovi spojevi, nikal u postupku pročišćavanja i dr., industrijska prašina…).

na vrh

ornament

SLJEDEĆE: LJEKOVITE GLJIVE PROTIV VIRUSA…

Natrag Dalje Početak

Odaberi dio: 12345

Ljekovite gljive: tradicija i znanost – – Ljekovite gljive protiv raka – – Ljekovite gljive protiv virusa – –
Ljekovite gljive protiv kardiovaskularnih bolesti – – Gljive protiv povišenog šećera i dijabetesa