Gljive protiv raka

Vrijeme čitanja: 2 minute

Gljive protiv raka

U rujnu 2001. godine održana je u Kijevu (Ukrajina) međunarodna konferencija “Perspektive medicinskih gljiva u zaštiti zdravlja i prehrani u 21. stoljeću”. Sudjelovalo je 348 znanstvenika i stručnjaka iz 38 zemalja, a među njima i većina najpoznatijih svjetskih eksperata za medicinske gljive. Konferenciju su organizirali Nacionalna akademija znanosti Ukrajine i ministarstva obrazovanja/znanosti i zdravlja, a sponzori su iz raznih dijelova svijeta – od znanstvenih i stručnih institucija i organizacija do zainteresiranih kompanija.

U trodnevnom radu konferencije održana su četiri počasna i 16 općih predavanja, a održano je i 7 tematskih simpozija, na kojima su sudionici podnijeli oko 150 izlaganja o različitim istraživanjima medicinskih gljiva.

Ljekovite gljive protiv raka

Ljekovite gljive protiv raka istraživao je prof. Tetsuro Ikekawa
Prof. Tetsuro Ikekawa

Prvo počasno predavanje – o korisnim efektima jestivih i medicinskih gljiva na zaštitu zdravlja – održao je prof. Tetsuro Ikekawa, jedan od pionira znanstvenih istraživanja medicinskih gljiva, koji je i predsjedao radom konferencije. On je podsjetio da su istraživanja antitumorskog djelovanja gljiva (Basidiomycetes) započela još davne 1966. godine u Istraživačkom institutu Nacionalnog centra za rak u Japanu, a danas se provode širom svijeta. Nakon što su kod nekih “guba” (Trametes versicolor i Phellinus linteus) utvrdili antitumorsko djelovanje, počeli su istraživati kako ekstrakti nekih jestivih gljiva djeluju na sarkom 180: pokazalo se da snažno koče rast toga vrlo zloćudnog tumora!

Dalja su istraživanja utvrdila da su antitumorske tvari u gljivama prije svega određeni polisaharidi, a jedan od njih je i lentinan, izoliran iz jestive gljive Lentinus edodes (shiitake). On je u Japanu u kliničkoj primjeni već više od 15 godina.

Antitumorske tvari jakog djelovanja otkrivene su i u jestivoj Flammulini velutipes (zimskoj panjevčici). I te su se tvari pokazale osobito korisne u kombinaciji s kirurškim zahvatima i drugim antitumorskim terapijama (kemoterapijom i zračenjem). Epidemiološka studija u jednoj japanskoj pokrajini pokazala je da farmeri kojima je uzgoj Flammulina velutipes glavno zanimanje znatno rjeđe umiru od raka nego ostali stanovnici.

Efekti zaštite protiv raka utvrđeni su i kod jestive, u Japanu popularne i uzgajane Hypsizygus marmoreus, koja isto tako ima i preventivno djelovanje protiv metastaza. Kao i Lentinus edodes i Flammulina velutipes (a i još neke vrste gljiva), i Hypsizygus marmoreus ima opće preventivno djelovanje, tj. znatno smanjuje rizik da zdravi organizam oboli od raka.

Gljive protiv raka djeluju prvenstveno tako da poboljšavaju imunološke reakcije organizma. Zato je – zaključio je prof. Tetsuro Ikekawa – korištenje gljiva dokazano efikasno u zaštiti od raka i u borbi protiv njega kada se već pojavio.

<natrag na vijesti>

07.06.2002.