Ljekovite gljive i suvremena medicina

Vrijeme čitanja: 13 minute

Ljekovite gljive i suvremena medicina

Zadnjega dana ovogodišnjega zagrebačkog velesajma “Medicina i tehnika” – 22. svibnja 2004. – održan je, u sklopu sajma, i 5. hrvatski kongres o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine. Kongres je organiziralo Hrvatsko udruženje za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva. Otvorio ga je predsjednik HUPED-a Vedran Korunić, a u cjelodnevnom radu svoja je iskustva izlagalo preko 20 domaćih i inozemnih sudionika angažiranih u različitim oblastima tzv. nekonvencionalne medicine.

Na kongresu je zapažen referat “Ljekovite gljive i suvremena medicina” podnio dr. sc. Ivan Jakopović, suosnivač i direktor poduzeća DR MYKO SAN – ZDRAVLJE IZ GLJIVA. Referat je također objavljen u Zborniku radova 5. hrvatskog kongresa “Kvalitetna suradnja za zdravijeg čovjeka”, odakle ga prenosimo u cijelosti.

Ljekovite gljive i suvremena medicina
Dr. sc. Ivan Jakopović na početku izlaganja na Kongresu

* * *

LJEKOVITE GLJIVE I SUVREMENA MEDICINA

SAŽETAK: Tradicionalna medicina koristila je nekoliko tisuća godina ljekovite gljive za tretman različitih bolesti, uključujući i rak. U toj je oblasti tradicionalna medicina u mnogim zemljama, kao što su Kina, Japan, Koreja, Rusija i dr., akumulirala veliko iskustvo. Već više od 50 godina znanost se sve više bavi istraživanjem aktivnih supstanci u ljekovitim gljivama, mehanizmima njihova djelovanja i traženjem najpogodnijih načina primjene, bilo za tretman različitih bolesti (infekcije, rak, degenerativni procesi), bilo za njihovu prevenciju. Taj je interes znanosti posebno potaknut i činjenicom da ni na početku trećeg milenija sprečavanje i liječenje raka i određenih virusnih bolesti nije na zadovoljavajućoj razini. Naime, iako širom razvijenog svijeta ljudi žive sve dulje, paradoks je da dok je životni vijek sve dulji, stopa određenih bolesti u značajnom je porastu. Sposobnost određenih komponenti iz gljiva da moduliraju čovjekov imunitet, snižavaju krvni tlak i koncentraciju masnoća u krvi, da koče rast određenih tumora i aktivnost mikroba, smanjuju upale i dr. – sve više dobiva na važnosti i upotrebljivosti. Posebno je važno istraživati ekstrakte iz različitih ljekovitih gljiva, a osobito njihove odgovarajuće mješavine, kako bi se selektirali najbolji preparati za tretiranje ili čak prevenciju različitih patoloških stanja. Na takvom znanstvenom pristupu djeluje i naše poduzeće DR MYKO SAN – ZDRAVLJE IZ GLJIVA, prva firma te vrste u Evropi.

KLJUČNE RIJEČI: ljekovite gljive, suvremena medicina, rak, virusne bolesti, hipertenzija, hiperlipidemija, dijabetes.

Upotreba ljekovitih gljiva za očuvanje zdravlja i protiv različitih bolesti, kao i upotreba ljekovitog bilja, mnogo je starija od suvremene zapadne medicine utemeljene na suvremenoj znanosti i tehnici, kao i suvremenoj farmaceutskoj industriji. Najstarija službena materia medica u Kini – “Shen Nong Ben Cao Jin“, koja sadrži i neke danas znanstveno verificirane vrste ljekovitih gljiva, zapisana je između 500. i 1000. g. pr.n.e. a temelji se na klasičnim spoznajama iz doba prvoga kineskog cara Shen Nonga iz 29. st.pr.n.e. Tradicionalna kineska medicina je upravo tokom nekoliko tisućljeća bila službena kineska medicina, s utjecajem na čitavu dalekoistočnu regiju, i uvjerljiv je dokaz da nije dopustivo, čak i bez ozbiljnoga poznavanja, dogmatski odbacivati iskustva narodne i tadašnje službene medicine velikih starih civilizacija, koja su brižljivo praćena i provjeravana u praksi. Kao što je primijetio K. Matsumoto, suvremena zapadna medicina ne raspolaže lijekovima koji su u medicinskoj praksi bili provjeravani 2000 godina ili više, na populaciji od nekoliko milijardi ljudi. Uostalom, Svjetska zdravstvena organizacija već je odavno preporučila da se za očuvanje zdravlja koriste sva provjerena medicinska iskustva i metode različitih civilizacija i naroda. Ustavom RH također se jamči građanima pravo na zdravlje, što nužno podrazumijeva i pravo na informiranost o različitim pristupima i mogućnostima zaštite zdravlja, kao i na njihovu praktičnu primjenu. To, naravno, uključuje i pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja, što predstavlja ustavnopravnu branu šarlatanskom odbacivanju suvremene znanstveno-tehničke medicine, ali i njezinoj zloupotrebi.

Iskustva i znanja tradicionalne medicine o svojstvima i upotrebi ljekovitih gljiva u zadnjih se 50-tak godina sistematski provjeravaju strogo znanstvenim metodama: koje su aktivne tvari u gljivama, kako djeluju, koji im je kemijski sastav, istražuje se na pokusnim životinjama i kulturama ljudskih stanica, provode se klinička istraživanja. U tome prednjače Japanci, ali velik je i udio Kineza (iako su rezultati teže dostupni), no sudjeluju i Korejanci, Rusi i drugi, uključujući i zapadne znanstvenike, prvenstveno Amerikance. Riječ je o istraživačima koji djeluju u institucijama kao što su Nacionalni centar za rak u Tokiju i vodeća japanska sveučilišta (istraživanja obično financiraju japanska ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i Agencija za znanost i tehnologiju Japana), Kineska akademija znanosti (njen Botanički institut i dr.), Akademija tradicionalne kineske medicine, Zavod za ispitivanje lijekova i proizvoda živog porijekla, poznata kineska sveučilišta u NR Kini, Hong Kongu i na Tajvanu, zatim Nacionalni institut za rak SAD i neka američka sveučilišta, itd. Rezultati se objavljuju u eminentnim svjetskim časopisima iz oblasti medicine (onkologije, imunologije, virusologije…), farmacije, biologije i biotehnologije. Podaci o istraživanjima ljekovitih gljiva pohranjuju se u vodećim svjetskim bazama podataka, a registrirano je i dosta patenata. Od 1999. u New Yorku izlazi specijalizirani “International Journal of Medicinal Mushrooms”, koji okuplja svjetsku zajednicu istraživača u toj brzo rastućoj oblasti, a 2001. u Kijevu je održana međunarodna konferencija “Perspektive ljekovitih gljiva u zaštiti zdravlja i prehrani u 21. stoljeću”, na kojoj je sudjelovalo 348 znanstvenika iz 38 zemalja. Naravno, postoji (pre)veliki raskorak između fonda znanstveno potvrđenih činjenica o ljekovitosti različitih vrsta gljiva i praktične primjene, iako se i tu u svjetskim razmjerima bilježi brz rast, prvenstveno u proizvodnji tzv. nutriceutika (prehrambenih dodataka s pozitivnim učincima za zdravlje).

Nepobitna je činjenica da je suvremena znanstveno-tehnička medicina superiorna u dijagnostici, prevenciji i tretmanu određenih infektivnih bolesti, tretmanu urgentnih stanja… Međutim, ni na početku 3. milenija nije dostigla zadovoljavajuću razinu u sprečavanju i liječenju/izlječivanju raka, određenih virusnih i kroničnih bolesti… Tu je područje suradnje suvremene zapadne medicine i znanstveno utemeljene primjene ljekovitih gljiva i njihovih aktivnih tvari, koja se sve više širi – od Japana do SAD-a.

USPJEŠNIJA BORBA PROTIV RAKA

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije Hrvatska je po stopi smrtnosti od raka na strašno visokom trećem mjestu u svijetu. Istodobno je rak kod nas drugi najčešći uzrok smrti, odmah iza srčanih bolesti. Stanje se može poboljšati – ne samo usavršavanjem kirurških, kemoterapijskih i radioterapijskih tretmana, nego i većim korištenjem antitumorskih tvari iz ljekovitih gljiva.

Istražujući tisućljetna iskustva tradicionalne medicine Dalekog Istoka, znanstvenici su posljednjih desetljeća dokazali antitumorska svojstva određenih vrsta gljiva. Neke od njih (Lentinus edodes – shiitake, Coriolus versicolor, Ganoderma lucidum, Grifola frondosa…) sadrže niz ljekovitih tvari, prije svega polisaharide, koje spadaju u modifikatore biološkog odgovora – tvari koje modificiraju tumorske stanice tako da ih obrambeni sistem organizma može bolje prepoznati, pokreću ili jačaju prirodne snage organizma, a neke i neposredno uništavaju tumorske stanice. Istraživanja Morija, Lucasa, Cochrana, Wandokantija, Utziga, Ikekawe, Mizunoa, Chihare, Hamuroa, Nanbe, Xiao-Yu Lia i niza drugih znanstvenika, dokazala su da polisaharidi i druge tvari iz ljekovitih gljiva pokazuju visoku ili vrlo visoku stopu kočenja rasta različitih tumora (uključujući i metastaze), ali i značajnu stopu njihova potpunog povlačenja ako se s primjenom započne pravodobno, te vrlo snažnu zaštitu od tumora ako se uzimaju prije njegova nastanka. Tako je npr. ekstrakt shiitakea pokazao stopu kočenja rasta sarkoma 180, presađenog pokusnim životinjama, od 80,7%, uz kompletnu regresiju u 6 od 10 slučajeva; ekstrakt iz gljive C. versicolor u tom je istraživanju inhibirao rast tumora po stopi od 77,5%, s kompletnom regresijom u 4 od 8 slučajeva, a ekstrakt G. lucidum pokazao je stopu inhibicije rasta tumora od 98,5 %, uz kompletnu regresiju u 4 od 5 slučajeva. Kod nekih komponenti i doza stopa kočenja tumorskog rasta bila je 100%, uz potpuno povlačenje tumora u svim slučajevima. Daljnja istraživanja pokazala su da lentinan, krestin i dr. aktivne tvari iz nekih gljiva i u ljudskom organizmu snažno potiču sposobnost obrambenih stanica (makrofaga, citotoksičnih T limfocita, K i NK stanica) da prepoznaju i ubijaju tumorske stanice, a također – poticanjem produkcije vlastitog gama- i alfa-interferona, kao i aktiviranjem niza drugih faktora humoralne i stanične imunosti – jačaju i funkcije normalnih stanica i sprečavaju slabljenje imuniteta organizma. Humane kliničke studije, nekontrolirane ali i kontrolirane, kao i već vrlo velik fond neposrednih kliničkih iskustava, prije svega u Japanu, gdje su još 80-ih godina 20. stoljeća registrirana tri službena antitumorska lijeka iz gljiva, te u Kini – pokazali su da su antitumorske tvari iz ljekovitih gljiva najefikasnije u kombinacijama s kirurškim tretmanom, kemoterapijom i radioterapijom, pa takav pristup vlada i u službenoj medicinskoj primjeni takvih lijekova u Japanu i Kini. Osim što su praktično posve neškodljive, antitumorske tvari iz gljiva značajno produžavaju život oboljelih od raka, povećavaju stopu njihova oporavka i preživljavanja, olakšavaju podnošenje kirurških zahvata i ubrzavaju oporavak od njih, omogućavaju bolje podnošenje kemoterapije i radioterapije uz pojačavanje njihovih pozitivnih efekata i istodobno ublažavanje njihovih štetnih nuspojava, kao i poboljšavanje općeg stanja organizma i kvalitete života tumorskih bolesnika.

Navedenim rezultatima sukladni su i rezultati istraživanja i praktične primjene tvari iz gljiva s dokazanim antitumorskim djelovanjem i kod nas u Hrvatskoj. U suradnji naše firme sa Zavodom za molekularnu medicinu Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu testirani su učinci naših ekstrakata iz nekoliko vrsta gljiva i naših složenih preparata iz gljiva LENTIFOM i Lentram, koji su već više godina na tržištu kao nutraceutici. Utvrđeno je da preparati in vitro izrazito jako koče proliferaciju sva tri za sada testirana tipa tumorskih stanica (mišji fibrosarkom, skvamozni karcinom i melanom), dok na normalne stanice ne djeluju kočeći njihovu proliferaciju nego je upravo i stimuliraju. Preparati in vivo značajno produljuju život pokusnih životinja s navedenim tumorima u uznapredovaloj fazi, a istodobno su potpuno netoksični. Znanstveni izvještaj o rezultatima istraživanja već je pripremljen za objavljivanje u međunarodnoj znanstvenoj periodici. Također smo upravo definirali novi trogodišnji znanstveno-istraživački projekt “Ljekoviti učinci ekstrakata gljiva”, u kojem će se ispitati eventualni antitumorski efekti preko 20 vrsta ljekovitih gljiva koje rastu ili se uzgajaju u Hrvatskoj, izdvajati aktivne komponente iz onih za koje to još u svijetu nije učinjeno, te ispitati učinci naših preparata POLYPORIN i SUPER POLYPORIN na tumore, kao i učinci mogućih drugih efikasnih kombinacija antitumorskih tvari iz gljiva, s ciljem da se odaberu optimalni ekstrakti koji bi bili učinkovit proizvod spreman za pristupe u klinici. Za ostvarivanje ovog projekta očekujemo i potporu Ministarstva znanosti i tehnologije.

U praktičnoj primjeni naši su preparati iz ljekovitih gljiva, uzimani intenzivno i dulje vremena kao dodatak prehrani, pokazali jasne pozitivne efekte kod karcinoma dojke, debelog crijeva, gušterače, želuca, jajnika, grlića maternice, prostate, pluća, sinusa, ganglioglioneuroblastoma i astrocitoma, nekih sarkoma, non-Hodgkin limfoma, akutne mijeloične leukemije, metastaza različitih tumora… Također smo konstatirali znatno bolje podnošenje kemoterapije i radioterapije, uz vidna poboljšanja općeg stanja organizma. Sva ta opsežna iskustva zavređuju temeljitu stručnu i znanstvenu valorizaciju.

USPJEŠNIJA BORBA PROTIV VIRUSA

Čak ni danas, početkom 3. milenija, medicina nema zadovoljavajuća rješenja protiv virusnih bolesti. Stotine milijuna ljudi obolijevaju od infekcija virusima hepatitisa, genitalnog i dr. herpesa, AIDS-a, onkogenih virusa, virusa gripe i dr. – a milijuni i umiru. Cjepiva postoje samo protiv nekih virusa, a sadašnje metode prevencije i liječenja uspijevaju tek djelomično. Sve to vrijedi i za Hrvatsku.

Stanje se može poboljšati većim korištenjem ljekovitih gljiva. Tisućljetna iskustva stare medicine Dalekog Istoka i suvremena znanost dokazuju da tvari iz nekih vrsta ljekovitih gljiva, posve neškodljive, u velikoj mjeri koče umnožavanje različitih virusa i pružaju vrlo snažnu zaštitu od infekcija. Lentinan, PSK i dr. tvari iz određenih gljiva snažno stimuliraju mnoge mehanizme imunološke obrane, i na taj način koče prianjanje virusa na živu stanicu i prodor u nju, ometaju unos genetske šifre virusa u stanicu, te sprečavaju umnožavanje virusa u napadnutim stanicama. Zato se te tvari iz ljekovitih gljiva koriste u službenom medicinskom tretmanu hepatitisa, AIDS-a i dr. virusnih bolesti u Japanu, Kini…

Ispitivanje na 16 japanskih klinika pokazalo je da nakon 4 mjeseca primjene određenih tvari iz gljiva kod trećine pacijenata s kroničnim hepatitisom B virus postaje neaktivan. Slični su i rezultati “dvostruko slijepe” studije Lina i sur. u Kini, gdje je i Yan sa sur. u studiji sa 355 slučajeva hepatitisa B utvrdio poboljšanje kod 92.4% bolesnika. Kineski klinički izvještaj o tretiranju 70,000 oboljelih od toksičnog hepatitisa preparatom iz gljiva bilježi poboljšanje kod oko 90% njih (Lui, Medicinsko sveučilište u Beijingu). Soo (MARA Institut u Maleziji) izvještava da se s određenim tvarima iz gljiva kod oboljelih od A, B i C hepatitisa za 3 mjeseca postiže ili veliko poboljšanje ili izlječenje.

Istraživanje na Carskom koledžu tradicionalne orijentalne medicine u Japanu pokazalo je da gljive kod dvije trećine oboljelih od genitalnog herpesa za 3 mjeseca dovode do velikog ili bar umjerenog poboljšanja (Mosleh).

Tochikura, Suzuki i dr. istraživači ustanovili su da neke tvari iz gljiva vrlo jako blokiraju infekciju HIV-om, a Ebina i sur. utvrdili su da tome doprinosi i to što gljive pojačavaju lučenje interferona. Dr. Priestley na Aljasci svoje pacijente s AIDS-om uspješno tretira ekstraktima iz ljekovitih gljiva, a dr. Hughes u Kaliforniji ima pacijente koji su korištenjem gljiva od HIV pozitivnih za mjesec dana postali negativni. Kineska, japanska i američka klinička istraživanja pokazuju da se tvarima iz gljiva značajno poboljšava stanje oboljelih od AIDS-a. Izvjestan broj znanstvenika smatra da bi se (dugo)trajnim korištenjem ekstrakata iz gljiva moglo postići da se kod mnogih HIV pozitivnih osoba AIDS nikad ni ne razvije. Takvom primjenom gljiva moglo bi se i smanjiti učestalost inficiranja HIV-om – imunolog Clerici navodi da, zbog dobroga imunog statusa, čak 30-50% ljudi kada dođu u kontakt s HIV-om ipak ne postanu seropozitivni.

Znanost je potvrdila i tradicionalna iskustva da određene gljive mogu uvelike spriječiti, ili ubrzati oporavak i od drugih viralnih infekcija – upala dišnih organa, različitih oblika herpesa, mononukleoze, sindroma kroničnog umora, gripe i (učestale) prehlade.

Od naših iskustava u Hrvatskoj navodimo samo dva primjera:

  • Kod bivše medicinske sestre iz Zagreba hepatitis C dijagnosticiran je 1999., ali standardna 6-mjesečna terapija interferonom i ribavirinom nije bila uspješna. Nakon tromjesečne primjene našeg preparata MYKOPROTECT 2000-2001.godinu, oba testa na virus hepatitisa C bila su negativna. Njeno zdravlje stabilno je sve do sada.
  • Još 1995. posredstvom poznatoga zagrebačkog liječnika MYKOPROTECT je uzimalo nekoliko oboljelih od AIDS-a u Italiji. Kod svih je brzo došlo do poboljšanja imuniteta (porasta limfocita T).

ZDRAVIJE ŽILE, SRCE, MOZAK

Najčešći su uzrok zdravstvenih tegoba i smrti suvremenog čovjeka bolesti srca i krvnih žila. Od njih se najčešće umire i u Hrvatskoj, da i ne spominjemo razmjere ljudskih tegoba i patnji, kao i direktne i indirektne materijalne troškove. Stanje se i tu može poboljšati – pored ostaloga i većim korištenjem određenih vrsta ljekovitih gljiva. Tisućljetna iskustva tradicionalne medicine Dalekog Istoka i suvremena znanost dokazuju da neke gljive, kao npr. L. edodes, G. lucidum, G. frondosa, A. auricula i dr., poboljšavaju krvotok i normaliziraju krvni tlak, normaliziraju masnoće i uravnotežuju razinu šećera u krvi. Zato se njihovom pravilnom primjenom sprečava, usporava ili ublažava ateroskleroza – temeljni poremećaj krvnih žila, koji sužava žile i smanjuje im elastičnost, remeti krvotok i uzrokuje slabiju ishranu tkiva i organa, i tako uzrokuje niz bolesti, uključujući i srčani infarkt i moždanu kap. Te ljekovite gljive, potpuno neškodljive, također ubrzavaju oporavak nakon infarkta i moždane kapi – ali i sprečavaju krvožilne bolesti, od lakših do najtežih, ako se koriste pravodobno.

Eritadenin, germanij, višestruko nezasićene masne kiseline, derivati nekih ganoderičnih kiselina, neutralna detergent-vlakna i hitinska vlakna… iz određenih ljekovitih gljiva u značajnoj mjeri snižavaju razinu kolesterola, triglicerida i fosfolipida u krvi – pokazala su istraživanja Kanede, Tokite, Cochrana, Li Hua Rena, Yamamure, Vasiljeva, Tokude i dr. Američko istraživanje Stamlera i sur. dokazuje npr. da svako sniženje kolesterola za 1% smanjuje rizik od bolesti srca za 2%, a Suzuki i Ohshima su na Nacionalnom institutu za prehranu u Tokiju utvrdili da gljiva shiitake kod ljudi već za tjedan dana snižava kolesterol za 7–18%, a efekt primjene može trajati i do godinu dana nakon prestanka korištenja gljiva! Na tim se istraživanjima, kao i praktičnim iskustvima, temelji i naš preparat MYKOMIX, koji se već uspješno potvrdio na tržištu.

Hipertenzija je jedna od najčešćih bolesti suvremenog čovjeka, koja oštećuje unutrašnjost arterija i ubrzava razvoj koronarne ateroskleroze, pa je zato jedan od glavnih faktora rizika za nastanak krvožilnih i srčanih bolesti (angina pektoris, predinfarktno stanje, infarkt miokarda, miokardiopatija), moždanog udara, tromboze, gangrene, slabljenja rada bubrega, smetnji potencije… Istraživanja Arichija, Kuboa, Kima, Leea, Rheea, Ying Jianzea, Q. Y. Yanga, Shimizua, Wei Lua i dr. pokazala su da određene tvari iz ljekovitih gljiva (germanij, lentinan, tirozinaza…) poboljšavaju krvotok, šire krvne žile, sprečavaju gubitak njihove elastičnosti, i posebno povećavaju protok krvi u mozgu i koronarnim arterijama. Te procese još dodatno potpomažu tvari koje na neškodljivi prirodni način djeluju analgetski i antikonvulzivno na centralni i autonomni nervni sistem, što dodatno regulira tlak. Nukleozidi i drugi derivati nukleinskih kiselina, kao i adenozin, sprečavaju zgrušavanje krvi (antitrombotski efekt). Kabir je na hipertenzivnim štakorima postigao s pomoću ljekovitih gljiva značajno smanjenje tlaka za samo 14 dana, a ti su efekti klinički provjereni i na ljudima. Jedna pilot studija u Kini krajem 80-tih pokazala je da su se visoki tlak i visoki kolesterol kod srčanih bolesnika značajno popravili u 20–48 % slučajeva, a razina kolesterola je nakon nekoliko mjeseci korištenja ekstrakta gljiva smanjena u 68% slučajeva. Ispitivanja u 7 kineskih bolnica pokazala su opće poboljšanje kod srčanih bolesti u čak 81,8% slučajeva. Naša iskustva s primjenom našega preparata ARMILENT, također već provjerenoga na tržištu, podudarna su s navedenim rezultatima.

BOLJA REGULACIJA ŠEĆERA U KRVI

Neke vrste ljekovitih gljiva također mogu optimalno regulirati razinu šećera u krvi kod već nastale šećerne bolesti (diabetes mellitus), te pomoći općem uspostavljanju zdravog načina života, a time i sprečavanju nastanka i razvoja dijabetesa kod zdravih osoba i osoba s graničnim oblikom šećerne bolesti. Tradicionalna su iskustva utvrdila, a suvremena istraživanja Morija, Hikinoa, Iwamija, Satoha, Potrona, Sharona i dr. potvrdila hipoglikemijsko djelovanje nekih vrsta gljiva (C. georgii, L. nuda, P. hidrophylla…). Neke aktivne tvari iz gljiva potiču lučenje inzulina, druge smanjuju razinu šećera u krvi bez povećavanja lučenja inzulina, a kod nekih je gljiva hipoglikemijsko djelovanje utvrđeno, ali ne i njegov mehanizam. U tradicionalnoj je kineskoj medicini od davnina uhodana praksa normalizacije razine glukoze u krvi korištenjem pojedinih gljiva u prehrani (prvenstveno shiitake), što su potvrdila egzaktna istraživanja, dok u Europi i Americi opažanja i nalazi pojedinih stručnjaka i znanstvenika nisu imali značajnijega praktičnog odjeka. Osim hipoglikemijskoga učinka plodnih tijela i/ili micelija određenih gljiva, dokazano je da razinu šećera u krvi snižavaju i tvari iz gljiva kao što su ganoderani A i B, lentinan, tiosulfonat i dijetna vlakna. Kod pokusnih životinja lentinan je efikasno spriječio razvoj o inzulinu ovisnog dijabetesa (tip 1), a kod dijabetesa neovisnog o inzulinu (tip 2) tvar LEM uzrokovala je porast lučenja inzulina i smanjivanje razine kolesterola, dok je kod ljudi došlo do normalizacije razine šećera u krvi i razine izlučivanja šećera u urinu. Tiosulfonat pak koči djelovanje faktora koji u organizmu razaraju vitamin B1, a koji regulira mehanizam ugljikohidrata. Dijetna vlakna, koja se ne mogu probaviti niti apsorbirati, čiste crijeva od štetnih tvari, a istodobno su dobra podloga za enterobakterije, što kombiniranim djelovanjem sprečava nastanak i razvoj dijabetesa, kao i arterioskleroze, hipertenzije i tromboze. Imunomodulacijski i antiviralni efekti određnih aktivnih tvari iz ljekovitih gljiva mogu imati značajan utjecaj na imunološke i virusno uzrokovane poremećaje koji doprinose nastanku i razvoju dijabetesa. Pored doprinosa normalizaciji šećera u krvi, određene gljive također potpomažu i čine efikasnijim i druge opće mjere regulacije dijabetesa. Sve to može pomoći sprečavanju i smanjenju rizika od teških i kobnih komplikacija šećerne bolesti, kao što su infarkt, moždani udar, obolijevanje i prestanak rada bubrega, obolijevanje krvnih žila nogu koje može dovesti do gangrene i nužnosti amputacije, obolijevanje perifernih živaca, obolijevanja očiju koja mogu prouzročiti i sljepoću, poremećaja seksualnih funkcija i kod muškaraca i kod žena, itd. Dosadašnja praktična iskustva s našim preparatom DIMEMYKON, koji je također već nekoliko godina na tržištu, pokazala su da njegovo uključivanje u prehranu, uz lijekove i druge mjere, znatno ubrzava normalizaciju razine šećera u krvi i kvalitativno doprinosi općoj regulaciji dijabetesa.

* * *

09.07.2004.

<natrag na vijesti>