Gljive protiv raka (2)

Vrijeme čitanja: 3 minute

Gljive protiv raka (2)

Jedan od najvećih svjetskih poznavalaca ljekovitih gljiva, i pionira znanstvenih istraživanja njihove ljekovitosti, (sada već pokojni) prof. Takashi Mizuno, objavio je u prvome broju jedinoga specijaliziranog časopisa za ovu oblast International Journal of Medicinal Mushrooms, kome je bio i jedan od pokretača i urednika, pregledni članak pod naslovom Ekstrakcija i razvoj antitumorski aktivnih polisaharida iz medicinskih gljiva u Japanu (IJMM, br. 1/1999.). U njemu je konstatirao da je na prijelazu u 21. stoljeće jasno kako u borbi protiv različitih vrsta raka nisu, na žalost, razvijena zadovoljavajuća preventivna i ljekovita sredstva, u usporedbi npr. s vakcinama i antibioticima korisnim u borbi s patogenim mikroorganizmima. Zato se sve više pažnje i posvećuje razvoju određenih imunoterapijskih sredstava, sposobnih da identificiraju i eliminiraju stanice raka, bilo preventivno – u nastanku, bilo u toku bolesti koja se već pojavila i/ili uznapredovala.

Istraživanje učinkovitosti preparata protiv raka

U Japanu se na tržištu već dugo nalaze tri karcinostatska (imunoterapijska) preparata razvijena iz gljiva (od 1977, 1985. i 1986. godine). Njima su prethodila, a za njima u još većoj mjeri uslijedila brojna istraživanja kemijskog sastava i djelovanja antitumorskih tvari iz gljiva.

Bazična istraživanja obično se provode na pokusnim životinjama, kojima se presadi tumor sarkom 180 (ili neki drugi tumor), a zatim se jednoj grupi daju ispitivane tvari iz gljiva, a drugoj ne. Nakon određenog vremena utvrđuje se stopa inhibicije rasta tumora, tj. u kojem postotku su tumori u onih životinja koje su dobivale tvari iz gljiva – ako te tvari koče rast tumora – manji odn. lakši u odnosu na kontrolnu grupu koja nije tretirana tvarima iz gljiva. Također se utvrđuje i u koliko je slučajeva eventualno došlo do kompletne regresije, tj. do potpunog nestanka tumora kod životinja tretiranih tvarima iz gljiva. U nekim se istraživanjima dodatno utvrđuje i za koliko se produžuje život pokusnih životinja s rakom, i/ili smrtnost tih životinja na kraju pokusa.

Rezultati se nastoje utvrditi za pojedine komponente dobivene iz gljiva, kako bi se identificirale one najefikasnije. Standard za ocjenu efikasnosti neke antitumorski aktivne tvari temelji se na stopi inhibicije rasta tumora, tj. koliki postotak kočenja tumorskog rasta pokazuje neka tvar: 0–25% – nema efekta, 26–50% – niska efikasnost, 51–75% – efikasno, 76–95% – vrlo efikasno, i 96–100% – izuzetno efikasno.

gljive u borbi protiv raka; beta glukan model molekule
Model molekule trostruke spiralne zavojnice antitumorski aktivnog ß-D-glukana schizophyllana
(Marchessaault et al., 1980)

Rezultati

Iz uvodno spomenutoga članka navodimo samo rezultate istraživanja antitumorskoga djelovanja različitih sastojaka plodnih tijela gljiva Ganoderma lucidum (japanski: Reishi, kineski: Ling zhi) i Grifola frondosa (japanski: Maitake):

Tabela 1: Antitumorski polisaharidi iz plodnih tijela Ganoderme lucidum

Komponente iz plodnog tijelaStopa inhibicije tumora (%)Kompletna regresija tumoraMolekula glikana
Kontrola00/5
FI-1-a1005/5ß-glukan
FA-1-a1005/5kiseli ß-glukan
FII-11005/5kiseli heteroglikan
FIII-1-a,b853/5kiseli heteroglikan
FIII-2-a,b1005/5heteroglikan
FIII-3-a1005/5heteroglikan
FIV-2662/5ß-glukan
FV-1955/5hitin
SFV-21005/5hitin

Tabela 2. Antitumorski polisaharidi iz plodnih tijela Grifole frondosa

Komponente iz plodnog tijelaStopa inhibicije tumora (%)Kompletna regresija tumoraMolekula glikana
Kontrola00/5
FI-a-α844/5ß-glukan
FA-1-a-ß1005/5kiseli ß-glukan
FII-31005/5ksiloglukan
FIII-1-a884/5heteroglukan
FIII-2-c1005/5heteroglukan

Iz navedenih je podataka očigledno da u obje testirane vrste gljiva – obje su vrste inače mnogo puta istraživali različiti i međusobno nezavisni timovi znanstvenika, ne samo u Japanu i Kini, s uglavnom sličnim rezultatima – postoje tvari koje izuzetno efikasno koče rast tumora (čak 100-postotno!), sa zapanjujuće čestim potpunim nestankom (kompletnom regresijom) tumora. Upravo zato su obje vrste gljive uključene i u sirovinske izvore iz kojih se proizvodi naš najnoviji preparat SUPER POLYPORIN, koji se odnedavno nalazi u prodaji.

11.12.2002.

<natrag na vijesti>