Četvrta međunarodna konferencija o ljekovitim gljivama

Vrijeme čitanja: 6 minute

Četvrta međunarodna konferencija o ljekovitim gljivama

Zadnjih 15 godina „pokret“ istraživanja i promocije upotrebe ljekovitih gljiva ušao je u svoju „globalizacijsku fazu“. Nakon što je pod pokroviteljstvom agencije FAO Ujedinjenih naroda održana „inicijalna“ međunarodna konferencija o prehrambenoj i zdravstvenoj upotrebi gljiva (Hong Kong 1993.), s novim stoljećem startale su redovite konferencije (u Ukrajini, Tajlandu, SAD i Sloveniji), sa stalno rastućim brojem znanstvenika i stručnjaka iz niza zemalja.

Na 4. međunarodnoj konferenciji o ljekovitim gljivama u Ljubljani, u rujnu 2007., okupilo se oko 300 sudionika iz 50-tak zemalja. Iako istraživanja antitumorskih efekata gljiva više nisu toliko u prvom planu, jer su već izašla iz faze (samo)dokazivanja da „u tim gljivama nečega ima“ (prisutstvo antitumorskih tvari dosad je egzaktno utvrđeno u preko 300 vrsta gljiva, uključujući jednostanične) – i na konferenciji u Ljubljani moglo se čuti nešto novoga.

Ivan Jakopović na početku konferencije IMMC4
Pred početak jedne od radnih sjednica.

Uvodno predavanje prof. Wassera

U sveobuhvatnom uvodnom predavanju o drevnim tradicijama, sadašnjim znanjima i perspektivama istraživanja i upotrebe ljekovitih gljiva prof. Solomon Wasser (jedan od vodećih svjetskih mikologa, ukrajinski akademik i šef Centra za kriptogamne studije Sveučilišta u Haifi, Izrael) ovako je rezimirao glavne antitumorske učinke gljiva i preparata iz gljiva:

(1) oralnom potrošnjom sprečavaju onkogenezu,
(2) imaju direktne antitumorske učinke protiv različitih alogeničkih i singeničnih tumora,
(3) jačaju imunološku obranu organizma protiv tumora u kombinaciji s kemoterapijom, i
(4) imaju preventivni učinak protiv metastaziranja tumora.

U sklopu predavanja Wasser je također prikazao patent „Ekstrakti iz gljiva koji djeluju protiv raka“ koji je njemu i suradnicima prošlog ljeta prihvaćen u SAD. Izum se temelji na egzaktnim pokazateljima da ekstrakt micelija 8 vrsta gljiva selektivno koči rast i potiče apoptozu (prirodno samouništenje stanica) kronične mijeloične i akutne limfatične leukemije, kao i hormonski ovisnog raka prostate, a pomaže i kod nekih oblika anemije. Kompozicija tih ekstrakata može se koristiti u obliku farmaceutskih preparata, ali se također može i dodavati hrani i napicima. Patentni spis izraelskih znanstvenika sadrži i razrađene metode za tretman pacijenata s navedenim bolestima.

Ivan Jakopović, Solomon P. Wasser i Neven Jakopović konferencija o ljekovitim gljivama
Prof. Solomon P. Wasser, jedan od vodećih svjetskih mikologa i pokretač konferencija o ljekovitim gljivama (u sredini), Ivan Jakopović i Neven Jakopović

Borba protiv raka prostate

Istraživanja R.M. Hackman-a (Genistein)

Rak prostate najčešća je vrsta raka starijeg dijela stanovništva u SAD, čest je i u Europi, a rijedak u zemljama Azije. Zato je R.M. Hackman s Kalifornijskog sveučilišta u SAD proveo temeljita ispitivanja japanskog preparata „Genistein“, koji se proizvodi uzgojem micelija gljive G. lucidum na ekstraktu soje, a koristi u kombinaciji s farmaceutskim lijekovima za karcinom prostate. Nizom testova na kulturama stanica utvrdio je da taj preparat izrazito koči tumorski rast i pospješuje apoptozu tumorskih stanica i hormonski ovisnog i hormonski neovisnog karcinoma prostate. Učinak kombinacije ovog nutraceutika s kemoterapeuticima vidno je bolji nego učinak svakoga od njih pojedinačno.

I normalno funkcioniranje i rak prostate uvelike su povezani s muškim hormonima, pri čemu ključnu ulogu ima receptor androgena. S tim je povezana i ograničena vrijednost terapije hormonski ovisnog raka prostate odstranjenjem muških hormona, iako je to još uvijek najkorisnija terapija za taj tip raka. Naime, nakon početnog dobrog odgovora na antiandrogenu terapiju rak prostate vraća se u hormonski neovisnom obliku, koji ne reagira na dalje hormonsko liječenje i kemoterapiju.

Istraživanje J. A. Mahajne

Tim se problemom godinama bavi J.A. Mahajna (Tehnološki centar Migal-Galileja, Izrael), suradnik S. Wassera i koautor spomenutoga američkog patenta. On je sa suradnicima pokušao naći odgovor u velikoj zbirci kultura ljekovitih i jestivih gljiva na Sveučilištu u Haifi tragajući za tvarima koje bi funkciju receptora androgena podesile tako da koči rast i hormonski ovisnog i neovisnog raka prostate. Testiranjem 201 ekstrakta različitih gljiva utvrđeno je da njih 11 ima antiandrogeno djelovanja veće od 40%, a zatim su tim ekstraktima tretirane i stanice hormonski neovisnog tipa tumora. Pokazalo se da ekstrakti gljiva C. comatus (kod nas „velika gnojištarka“) i G. lucidum djeluju, iako s određenim razlikama, protiv oba tipa raka prostate, ali i protiv hormonski ovisnog raka dojke.

Istraživanje B. B. Yanga

Budući da su antitumorski, antivirusni itd. polisaharidi velike molekularne težine iz najpoznatijih vrsta ljekovitih gljiva već poodavno identificirani i proučeni, istraživanja se usmjeravaju na aktivne spojeve niske molekularne težine, za koje i velike farmaceutske kompanije pokazuju interes. Tako je B.B. Yang sa Sveučilišta u Torontu, Kanada, istraživao imaju li niskomolekularne komponente iz T. versicolor i G. lucidum, gljiva s dokazanom izuzetnom antitumorskom efikasnošću, bilo kakav utjecaj na stanice raka dojke i limfoma. Njegov tim izolirao je niz spojeva te vrste, koji su pokazali jake antitumorske učinke, pa i njih treba uzeti u obzir kod traženja optimalnog sastava složenih antitumorskih preparata iz gljiva.

Ganoderma lucidum i Trametes versicolor tema prezentacije B.B. Yanga
B. B. Yang tijekom prezentacije

Istraživanja ljekovitosti gljiva u Hrvatskoj

Iako su kasnije startali na međunarodnoj sceni, na ovom su najvećem svjetskom skupu o ljekovitim gljivama ravnopravno sudjelovali i hrvatski znanstvenici.

Naime, nakon pionirskog istraživanja koje je pokazalo vrlo jake antitumorske učinke jednostavnih i složenih ekstrakata iz određenih gljiva na fibrosarkomu, skvamoznom karcinomu i melanomu kod miševa, što je miševima s rakom život produžilo za vrijeme analogno mjesecima i godinama ljudskog života (članak je objavljen u New Yorku 2004.) – početkom 2007. započelo je novo istraživanje pod sponzorstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, u kome će se ispitati antitumorski efekti 30-tak vrsta gljiva i nastojati iznaći kombinacije s najboljim djelovanjem.

Neki od dosad već obavljenih testova dali su iznenađujuće i zaista obećavajuće rezultate, ali se s njima još ne može izići u javnost. Zato je istraživački tim (M.Jurin, S. Ivanković i N. Hiršl s Instituta „Ruđer Bošković“, te I. Jakopović iz Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva) u Ljubljani samo prezentirao poster s glavnim, već objavljenim rezultatima i općom skicom sadašnjeg istraživanja.

ljekovite gljive protiv raka - poster Myko San i Ruđer Bošković
Poster hrvatskih znanstvenika: ljekovite gljive u liječenju raka.

Tretman raka kod ljudi s preparatima iz ljekovitih gljiva

Jedini prilog na cijeloj konferenciji posvećen konkretnim iskustvima primjene ekstrakata iz gljiva s antitumorskim učincima bila je prezentacija „Tretman raka kod ljudi s preparatima iz ljekovitih gljiva (Hrvatsko iskustvo)“ (I. Jakopović, Dr Myko San – Zdravlje iz gljiva, Zagreb).

Polazeći od pretpostavke da ljekovite gljive nisu doduše „čarobni štapić“, ali da znanstveno utemeljena mikoterapija može biti vrlo značajno dodatno oružje u borbi sa zloćudnim bolestima, autor je prikazao rezultate primjene složenih ekstrakta iz gljiva „Lentifom“ i „Agarikon“ u 105 slučajeva raka dojke i 51 slučaju kolorektalnog karcinoma.

Ti su ljudi, u većini slučajeva s uznapredovalim, recidivnim i/ili metastatskim rakom, u razdoblju između početka 2004. do sredine 2007. godine – uz svoje redovno standardno liječenje – dulje vremena (prosječno 40–80 dana u kontinuitetu) pili i velike doze spomenutih ekstrakata. Budući da su to većinom bili građani Hrvatske, ali i BiH, Slovenije i još nekih zemalja, analiza rezultata temelji se na službenim nalazima iz bolnica u kojima su imali uobičajeno onkološko liječenje.

Dr. Ivan Jakopović prikazuje rezultate tretmana raka ljekovitim gljivama
Dr. Ivan Jakopović na početku prezentacije.

Naši rezultati s rakom debelog crijeva i rakom dojke

Iz detaljne studije navodimo samo najosnovnije pokazatelje: od 51 korisnika mikoterapije s kolorektalnim karcinomom uključenog u studiju čak 60% bilo je u vrlo uznapredovalom 4. stadiju bolesti. Po završetku bazične mikoterapije preko 90% korisnika imalo je nepromijenjen ili poboljšan status, pri čemu je skoro 45% njih imalo poboljšanje. Osobito je značajna korelacija koja jasno pokazuje da su korisnici koji su uzeli više preparata imali bolje rezultate. U vrijeme završetka studije blizu dvije trećine korisnika ekstrakata gljiva bilo je živo, a skoro 80% živih imalo je nepromijenjeno ili poboljšano stanje. Također je pokazano kako korisnici bolje podnose zračenje i kemoterapiju, te kako se značajno smanjuje pojava recidiva.

Od 105 osoba s rakom dojke uključenih u studiju, njih 53% bilo je s uklonjenim primarnim tumorom, ali je imalo metastaze ili pak recidiv bolesti. Nakon bazične mikoterapije gotovo 90% korisnika imalo je nepromijenjen ili poboljšani status. U vrijeme završetka studije skoro dvije trećine uključenih bilo je živo. Gotovo 70% živih nije imalo nikakvih znakova bolesti, a daljnjih 15% bilo je u neizmijenjenom ili poboljšanom stanju, dok je kod 11% ipak došlo do širenja malignog procesa.

Iako se ne radi o kontroliranoj kliničkoj studiji, nego analizi podataka onkoloških bolesnika kojima su zajedničke samo dijagnoze i to da su uzimali visoke doze ekstrakata gljiva kroz dulje vremensko razdoblje – rezultati ove studije čvrsto podupiru zaključke o korisnosti upotrebe ovih ekstrakata kod bolesnika od zloćudnih bolesti. Korisnici mikoterapije umiru rjeđe, žive dulje i imaju bolju kvalitetu života.

pogledajte prezentaciju: Treating Human Cancers with Medicinal Mushroom Preparations

ljekovite gljive i rak Myko San
Najbitniji rezultati analize: pacijenati s rakom koji uzimaju Myko San ljekovite gljive imaju bolju stopu preživljavanja, žive dulje i s boljom kvalitetom života.

Fotografije s konferencije

Izdvojili smo još nekoliko slika s Konferencije

Jakopovic Ivan i Naohito Ohno ljekovite gljive protiv raka
Prof. Naohito Ohno, jedan od vodećih japanskih istraživača ljekovitosti gljiva (u sredini), jedan od njegovih suradnika i dr. Ivan Jakopović.
Ivan Jakopović, Gaston Guzman i Neven Jakopović
Prof. Gaston Guzman, vodeći meksički i svjetski istraživač halucinogenih gljiva (drugi zdesna), njegova supruga, Ivan i Neven Jakopović.
Jakopović Ivan i Shu-Ting Chang
Prof. Shu-ting Chang, jedan od vodećih svjetskih mikologa, specijalist za uzgoj i ljekovitost gljiva, i Dr. Ivan Jakopović.
Jakopović Ivan, Omon Isikhuemhen i Neven Jakopović
Dr. Omon Isikhuemhen, nigerijski mikolog koji radi i predaje u SAD, Neven i Ivan Jakopović.

<povratak na vijesti>