Znanstvene raziskave

Vrijeme čitanja: 3 minute

Znanstvena raziskava izdelkov Myko San

International Journal of Medicinal Mushrooms glavna stran International Journal of Medicinal Mushrooms delaVpliv preparatov iz zdravilnih gob na tumorje pri miših
Siniša Ivanković1, Nevenka Hiršl1, Ivan Jakopović2, Mislav Jurin1
1 Zavod za molekularno medicino, Inštitut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvaška
2 Dr Myko San – Zdravje iz gob, Zagreb, Hrvaška

POVZETEK:

Ekstrakti iz različnih zdravilnih gob (Lentinus edodes, Grifola frondosa in Coriolus (Trametes) versicolor), še posebej pa ustrezne mešanice iz njih, so bistvena so predpostavka za izbor najboljših izmed njih za tretma ali celo preventivo v različnih patoloških procesih, vključno tudi raka. V tej študiji so bili ugotovljani učinki preparatov iz gob na razmnoževanje tumorskih oziroma normalnih celic ter stopnja preživetja miši s presajenimi tumorji. Izkazalo se je, da posamezni preparati iz gob preprečujejo vgradnjo radioaktivnega 3H timidina v tumorske celice mišjega karcinoma skvamoznih celic (SCCVII), fibrosarkoma (FsaR) in melanoma (B16F10). Do vgradnje timidina prihaja samo pri DNA v novonastalih celicah. Učinki so bili odvisni od uporabljenih odmerkov preparatov iz gob in so bili različni za posamezne kulture tumorskih celic. Po drugi strani pa se je povečala vgradnja radioaktivnega 3H timidina v normalne fibroblaste iz pljuč kitajskega hrčka, učinek pa je bil na splošno odvisen od odmerka preparata iz gob.

Uporaba preparata iz gob je pri miših s karcinomom skvamoznih celic ali fibrosarkomom vplivala na njihovo preživetje. Tridesetega dne od dne, ko so jim bile presajene celice skvamoznega karcinoma (SCCVII), je bila stopnja preživetja v kontrolni skupini miši 20%, medtem, ko je bila ta stopnja v skupini, pri kater se je uporabljal posamezni ekstrakti iz gob od 60-80%. Šestintridesetega dne v kontrolni skupini ni bilo več živih miši, medtem, ko jih je v eksperimentalnih skupinah preživelo od 40 do 60%. Šestintrideseti dan po transplantaciji tumorskih celic je bila stopnja preživetja pri miših s fibrosarkomom (FsaR), ki so bile tretirane s preparati iz gob, 60%,, medtem, ko je bilo v kontrolni grupi 20% preživetih miši. Torej, zelo pomembne so ugotovitve, da so testirani preparati iz gob povzročili selektivno zaviranje razmnoževanja tumorskih celic in vitro ter izrazito podaljšanje življenja pri miših s tumorji. Te ugotovitve skupaj s podatkom, da te komponente iz zdravilnih gob niso toksične za organizem, so izjemno pomembne.

vpliv myko san zdravilne gobe in rakave celice
DIAGRAM 1. Vpliv posameznih odmerkov preparatov iz gob LENTRAM in LENTIFOM na vgradnjo radioaktivnega timidina v celice skvamoznega karcinoma (SCCVII), fibrosarkoma (FsaR) oziroma melanoma (B16F10) (*p<0.01).
vpliv myko san zdravilne gobe in normalne celice
DIAGRAM 2. Vpliv posameznih odmerkov preparatov LENTRAM in LENTIFOM na vgradnjo radioaktivnega timidina v normalne V79 celice (*p<0.01).
vpliv zdravilne gobe in rak
DIAGRAM 3. Vpliv posameznih odmerkov ekstraktov iz gob Coriolus versicolor, Grifola frondosa in Lentinus edodes na vgradnjo radioaktivnega timidina v celice karcinoma skvamoznih celic in fibrosarkoma (*p<0.01).
graf zdravilne gobe povečala stopnjo preživjeta raka
DIAGRAM 4. Stopnje preživetja miši C3H/HZgr s tumorji, ki so dobile injekcije celic skvamoznega karcinoma ali fibrosarkoma. Po 7 dneh, ko so tumorji že narastli do premera od 5-7 mm, so bile miši tretirane s preparati iz gob Lentinus edodes, Grifola frondosa oziroma Coriolus versicolor. Uporabljen je bil odmerek po 0.2 g v 1 mL fiziološke raztopine, s pomočjo želodčne sonde, 10 dni zapovrstjo. Kontrolna skupina je bila tretirana na enak način z 1 mL fiziološke raztopine (*p<0.05).

 

Kompletno originalno besedilo članka si lahko preberete na naših straneh v angleščini.