Testiranje Myko San preparatov

Vrijeme čitanja: 8 minute

Prvi hrvaški raziskave medicinskih gob:
Testiranje Dr Myko San pripravkov

PRELIMINARNA TESTIRANJA ANTITUMORSKIH PREPARATOV PODJETJA DR MYKO SAN – ZDRAVJE IZ GOB

Na Zavodu za molekularno medicino Inštituta Ruđer Boškovič v Zagrebu so opravljene so preliminarne in vivo in in vitro testiranja antitumorskih preparatov iz zdravilnih gob Lentifom in Lentram, oziroma nekaterih njihovih osnovnih komponent ter test toksičnosti Lentifoma in Lentrama, izdelkov podjetja Dr Myko San – Zdravje iz gob. Raziskave so v letih 1999 in 2000 opravili prof. dr. sc. Mislav Jurin in mag. sc. Siniša Ivanković ob tehnični podpori gospe Nevenke Hiršl. V imenu podjetja Dr Myko San – Zdravje iz gob je sodeloval tudi dr. sc. Ivan Jakopović.

UČINEK LENTIFOMA IN LENTRAMA NA KULTURE CELIC FIBROSARKOMA

V januarju in februarju leta 2001 je isti tim opravil tudi nove in vitro poskuse, s katerimi se je želelo ugotoviti učinek koncentrirane oblike preparata Lentifom in Lentram na kulture celic fibrosarkoma (FSar) in skvamoznega karcinoma (SCC VII). Izkazalo se je, da imata oba preparata veliko citotoksičnost in sicer v koncentracijah, prvotno uporabljenih za 50% skupno količino hranljivega medija za kultiviranje tumorskih celic (5 ml) in v koncentracijah za 10%, ki v celoti reducira število živih tumorskih celic v kulturi! Navkljub določenim tehničnim težavam smo uspeli posneti rezultate poskusov s fibrosarkomom:

celice fibrosarkoma v kontroli, myko san eksperiment
Kultura celic zelo malignega tumorja fibrosarkoma: tumorske celice
nemoteno uspevajo v hranljivem mediju za kultiviranje celic – kontrolni vzorec. .
foto: Velizar Vesović


fibrosarkom raziskava Myko San razredčeni Lentifom zdravilne gobe proti raku
Kultura celic fibrosarkoma, katerim je dodano 5% koncentriranega preparata LENTIFOM glede na skupno količino hranljivega medija – vidna je velika redukcija števila živih tumorskih celic.
foto: dr. sc. Mirko Hadžija
fibrosarkom raziskava Myko San razredčeni Lentram zdravilne gobe proti raku
Kultura celic fibrosarkoma, kateri je dodano 5% koncentriranega preparata LENTRAM glede na skupno količino hranljivega medija – vidna je izjemno velika redukcija števila živih tumorskih celic.
foto: dr. sc. Mirko Hadžija


fibrosarkom raziskava Myko San Lentifom zdravilne gobe proti raku
Kultura celic fibrosarkoma, kateri je dodano 10% koncentriranega preparata LENTIFOM glede na skupno količino hranljivega medija – vidni so samo ostanki mrtvih celic, ker je preparat uničil tumorske celice v kulturi.
foto: dr. sc. Mirko Hadžija
fibrosarkom raziskava Myko San Lentram zdravilne gobe proti raku
Kultura celic fibrosarkoma, katerim je dodano 10% koncentriranega preparata LENTRAM glede na skupno količino hranljivega medija – vidni so samo ostanki mrtvih celic, ker je preparat uničil tumorske celice v kulturi.
foto: dr. sc. Mirko Hadžijana vrh

ornament

POSKUSI IN VIVO

V raziskavah dolžine preživetja miši po vbrizganju tumorskih celic so uporabljeni ekstrakti nekaterih osnovnih komponent iz preparatov podjetja Dr Myko San iz gob Lentinula edodesGrifola frondosa i Coriolus versicolor in sicer v koncentracijah, v kakršnih se nahajajo tudi v samih celovitih preparatih. Mišem iz soja C3H/HZgr je bilo vbrizgano cca 5 x 105 celic zelo agresivnega tumorja oz. fibrosarkoma (FSar), oziroma skvamoznega karcinoma (SCCC VII). Ko so implantirani tumorji zrasli do povprečnega premera 5 mm, so živali v trebušno votlino dobivale 1ml ekstrakta gob na dan in sicer 15 dni. Nato se je merilo trajanje preživetja vsake skupine ter primerjalo s kontrolnimi skupinami, ki niso dobivale ekstraktov iz zdravilnih gob.

Najpomembnejši rezultati so naslednji:

 1. Na zadnji dan spremljanja je bilo v kontrolni skupini miši s fibrosarkomom živih še 20 % živali, v skupini, ki je dobivala ekstrakt gobe shiitake Lentinula edodes, pa je bilo živih 60% živali. Podroben prikaz na grafikonu 1:fibrosarkom preživetje myko san ekstrakt shiitake
 2. Na zadnji dan spremljanja v kontrolni skupini miši s skvamoznim karcinomom ni bilo preživetih živali, medtem, ko je v skupini, ki je dobivala ekstrakt gobe Grifola frondosa, preživelo 60% živali. Podroben prikaz na grafikonu 2:skvamozni karcinom preživetje myko san ekstrakt grifola frondosa
 3. Zadnji dan spremljanja v kontrolni skupini miši s fibrosarkomom je preživelo 20% živali, medtem, ko je v skupini, ki je dobivala ekstrakt gobe Coriolus versicolor, preživelo 40% živali. Podroben prikaz na grafikonu 3:fibrosarkom preživetje myko san ekstrakt zdravilne gobe
 4. Na zadnji dan spremljanja v kontrolni skupini miši s skvamoznim karcinomom ni bilo preživetih živali, medtem, ko je v skupini, ki je dobivala ekstrakt gobe Coriolus versicolor, preživelo 40% živali. Podroben prikaz na grafikonu 4:skvamozni karcinom preživetje myko san ekstrakt zdravilne gobe

na vrh

ornament

POSKUSI IN VITRO

Raziskave antitumorskih preparatov in nekaterih njihovih osnovnih komponent so opravljene tudi na kulturah celic in vitro proti koncu januarja in na začetku februarja leta 2000.

V prvem testiranju je bilo raziskovano delovanje različnih koncentracij ekstraktov iz gob Coriolus versicolor, Grifola frondosa in Lentinula edodes, proizvedenih v podjetju Dr Myko San – Zdravje iz gob, na kulture celic dveh zelo malignih tumorjev – skvamoznega karcinoma (SCC VII) in fibrosarkoma (FSar), kar vse se je primerjalo s kontrolnimi kulturami celic. Celice skvamoznega karcinoma in fibrosarkoma so bile pridobljene iz celične kulture in sicer s koncentracijo 2 x 105 živih tumorskih celic na mililiter ter so bile 72 ur kultivirane v inkubatorju, v kar se je dodalo 100µl ekstraktov navedenih gob po “vodnjaku” in brez dodajanja teh ekstraktov (kontrola), zadnjih 24 ur inkubacije pa je bil v kulturah prisoten radioaktivni timidin. Na koncu kultivacije je bila izmerjena intenziteta radioaktivnosti dodanega timidina: manjše kot je bilo število utripov v minuti (CPM), večje je bilo število uničenih tumorskih celic v kulturi. Prikazani so najpomembnejši rezultati:

 1. Glede na cca 13800 – 16500 CPM pri kontrolnih kulturah je ekstrakt gobe Coriolus versicolor z največjo koncentracijo zmanjšal število CPM v kulturi celic skvamoznega karcinoma na 522, v kulturi celic fibrosarkoma pa na samo 188.
 2. Glede na zgoraj navedeno število CPM pri kontrolnih kulturah je ekstrakt gobe Grifola frondosa z največjo koncentracijo zmanjšal število CPM v kulturi celic skvamoznega karcinoma na 274, s srednjo koncentracijo tega ekstrakta pa se je število CPM v kulturi celic fibrosarkoma zmanjšalo na 423.
 3. Še posebej so zanimivi rezultati testiranja ekstrakta gobe Lentinula edodes, ki je z najslabšo koncentracijo zmanjšala število CPM v kulturi celic skvamoznega karcinoma na 207, v kulturi celic fibrosarkoma pa je z največjo koncentracijo tega ekstrakta zmanjšala število CPM na samo 170 glede na omenjeno število CPM pri kontrolnih kulturah.
Podroben prikaz teh rezultatov v 1 tabeli
21.1.2000.SCC VIIFSar
PSK 258629 359
PSK 508341 404
PSK 100522188
GRIF 251 1434 793
GRIF 501 102423
GRIF 100274435
LENT 25207224
LENT 50273200
LENT 100271170
KONTROLA16 45914 160
KONTROLA13 79214 139
KONTROLA14 37614 989

V drugem testiranju je bilo testirano delovanje različnih koncentracij standardnega in koncentriranega ekstrakta gobe Coriolus versicolor, proizvedenega v podjetju Dr Myko San ter različnih koncentracij preparatov Lentifom in Lentram, standardnih izdelkov tega podjetja (v njihovi standardni in v koncentrirani obliki) na kulture celic treh zelo malignih tumorjev – skvamoznega karcinoma (SCC VII), fibrosarkoma (FSar) in melanoma (B16 F10) v primerjavi s kontrolnimi kulturami celic. Najpomembnejši rezultati so naslednji:

 1. V tem testiranju se je pojavil neki še posebej “žilav” klon celic skvamoznega karcinoma, katerega rast v kulturi celic ekstrakti gob Coriolus versicolor in Lentifom in Lentram niso mogli inhibirati. Kljub temu je glede na cca 2070-2890 CPM pri kontrolnih kulturah tega karcinoma koncentrirana oblika Lentifoma z največjo izmed 3 uporabljenih koncentracij zmanjšala število CPM v kulturi celic tega karcinoma na 407.
 2. Pri fibrosarkomu je bilo v kontrolni kulturi cca 53900-61600 CPM. Standardna oblika Lentifoma je z največjo izmed 3 uporabljenih koncentracij zmanjšala število CPM v kulturi celic fibrosarkoma na 90, koncentrirana oblika Lentifoma v največji koncentraciji na 233, v srednji koncentraciji pa na 131 CPM. Podobni rezultati so bili tudi pri uporabi Lentrama: standardna oblika je v največji koncentraciji zmanjšala število CPM na 168, koncentrirana oblika Lentrama je v največji koncentraciji zmanjšala število CPM v kulturi celic fibrosarkoma na 127, srednja koncentracija pa na 171 CPM.
 3. V kulturah celic melanoma so imeli kontrolni vzorci število CPM od cca 50140-52100. Standardna oblika Lentifoma je v največji izmed 3 različnih koncentracij zmanjšala število CPM v kulturi celic melanoma na 1808, v koncentrirani obliki je Lentifoma v srednji koncentraciji število CPM zmanjšal na 3590. Lentram je bil v večini koncentracij standardne in koncentrirane oblike manj učinkovit, vendar je koncentrirana oblika v največji izmed 3 uporabljenih koncentracij število CPM v kulturi celic melanoma zmanjšala na samo 263.
 4. Kot dodatna kontrola so bile v tem testiranju uporabljene tudi kulture normalnih celic – fibroblastov, katerih kontrolni vzorci so imeli število CPM od cca 1460-2160. Poleg koncentriranega Lentifoma v največji koncentraciji (število CPM je bilo samo 260) in standardnega Lentifoma v največji koncentraciji (število CPM je bilo 1612), so standardni in koncentrirani ekstrakti gobe Coriolus versicolor, kakor tudi preparati Lentifom in Lentram v standardni in koncentrirani obliki v vseh uporabljenih koncentracijah zmerno ali pa močno spodbujali rast normalnih fibroblastov.
Podroben prikaz vseh rezultata se nahaja v 2 tabeli
9.2.2000.V79SCC VIIFSarB16 F10
PSK 257 0693 85114 29738 235
PSK 12,53 413 02752 33848 307
PSK 6,252 7722 68660 08549 096
PSK1 2510 2087 4356 80822 470
PSK1 12,57 8845 41820 26534 463
PSK1 6,253 5803 32653 88841 778
LF 251 6123 222901 808
LF 12,54 7817 18946417 332
LF 6,255 4667 4785 18535 479
LF1 2526046723325 119
LF1 12,52 3403 2171313 590
LF1 6,255 5806 3771 59617 391
LENT 2511 77717 74016813 525
LENT 12,511 68515 6787 76437 068
LENT 6,256 4207 45128 82340 188
LENT1 2512 3566 403127263
LENT1 12,58 87916 92317124 352
LENT1 6,257 71512 41917 51643 360
KONTROLA2 1582 88961 61952 078
KONTROLA1 4602 06759 72351 313
KONTROLA19752 06153 90450 142

na vrhornament

TEST TOKSIČNOSTI

Že leta 1999 je bilo pred testiranjem učinkov Lentifoma in Lentrama v Zavodu za molekularno medicino Inštituta Ruđer Bošković v Zagrebu testirano njuno eventualno toksično delovanje. Učinek vsakega preparata je bil testiran na skupinah po 10 miši, razdeljenih v 3 enake podskupine. Te podskupine so 41 dni dobivale Lentifom oziroma Lentram v nerazredčeni obliki, razredčene z vodo v razmerju 1:5 in v razmerju 1:25. Miši so 11 dni dobivale po 0,5 ml preparata na dan v trebušno votlino (intraperitonealno), ves čas testiranja pa se je spremljala njihova telesna teža, možni stranski učinki in preživljanje.

Rezultat je bil naslednji: Telesna teža miši se je v določeni meri povečevala ali zmanjševala ali pa je ostajala enaka. Vse živali so preživele 41 dni testiranja, ves ta čas pa niso bili registrirani nikakršni stranski učinki. Ugotovljeno je bilo, da Lentifom in Lentram v nikakršni obliki (niti razredčeni niti nerazredčeni) nimata toksičnega učinka.

O tem si lahko kaj več preberete v skupnem projektu in objavljeni študiji Inštituta Ruđer Bošković in podjetja Dr Myko San “Vpliv ekstraktov zdravilnih gob na mišjih tumorjev“.