Načela poslovanja

Vrijeme čitanja: 2 minute

Načela poslovanja podjetja Dr Myko San – Zdravje iz gob

  1. Ustava Republike Hrvaške zagotavlja vsem državljanom pravico do zdravja, kar vsekakor obsega tudi pravico do informiranost o različnih pristopih in možnostih za zaščito zdravja in njihovo praktično uporabo. Svetovna zdravstvena organizacija prav tako že dolgo priporoča, da se za ohranitev človekovega zdravja razen uradne zahodne medicine uporabljajo tudi druge (strokovno in znanstveno) preverjene izkušnje in metode različnih civilizacij.ornament
  2. Ne prevzemamo nikakršne odgovornost za škodo, ki bi eventualno nastala zaradi samostojne uporabe zdravilnih gob na podlagi informacij s te spletne strani, čeprav so te informacije zbrane in obravnavane na podlagi velikega znanja. Pri predpisani uporabi originalnih preparatov iz zdravilnih gob, katerih proizvajalec je podjetje DR MYKO SAN – ZDRAVJE IZ GOB, garantiramo samo za zdravstveno neoporečnost preparatov v skladu s predpisi o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov za splošno uporabo.ornament
  3. Preparati iz zdravilnih gob podjetja DR MYKO SAN – ZDRAVJE IZ GOB niso registrirana zdravila v smislu sedaj veljavnih hrvaških predpisov. Čeprav so takšni preparati zdravila tako tradicionalne kot tudi sodobne kitajske in japonske medicine, utemeljeni na tisočletnih tradicijah in eksaktnih znanstvenim raziskovanjih (katerih rezultati se akumulirajo v velikih svetovnih podatkovnih bazah, ki so na voljo tudi preko spleta in in seveda v konkretnih patentnih spisih) in imajo dejansko takšno delovanje, najpogosteje celo mnogo širše in celovitejše kot številna specializirana povprečna zdravila uradne zahodne medicine – se lahko v skladu z aktualno hrvaško zakonodajo in prakse ti preparati označijo kot zdrava hrana ali kot naravni dodatki v prehrani. Po sodobni internacionalni terminologiji se te preparate lahko označi kot nutracevtike.ornament
  4. Nihče ni pooblaščen v imenu podjetja DR MYKO SAN – ZDRAVJE IZ GOB dajati zdravstvene obljube. Potencialnim uporabnikom je dovoljeno dajati pojasnila in informacije o tradicionalnih izkušnjah v zvezi z uporabo zdravilnih gob, rezultatih znanstvenih raziskav in praktičnih izkušnjah tega podjetja pri uporabi lastnih preparatov iz zdravilnih gob.