Podatki o podjetju

Podatki o podjetju Dr Myko San – Zdravje iz gob

Naziv podjetja: DR MYKO SAN – ZDRAVJE IZ GOB d.o.o.

Sedež: Zagreb, Vijenac Frane Gotovca 8

Prodaja: Zagreb, Miramarska cesta 109

Uprava: Trgovsko sodišče v Zagrebu, Tt 95/33241-11

MSš: 080397955

Mš: 3607283

OIš: 04343232471

Žiro računi: Croatia banka, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 11

Kunski račun: 2485003-1100215217

IBAN: HR3824850031100215217

Devizni račun: 700100-3607283

Osnovni kapital: 46.000,00 kun

Član uprave/ustanovitelj: Dr. Ivan Jakopović